Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Audytor

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Audytor to inaczej ujmując - wyspecjalizowany księgowy. Pracownik ten ma szersze spojrzenie na perspektywy finansowe niż księgowy. Osoba taka zatrudniona w firmie lub działająca jako fachowiec zewnętrzny, kontroluje finanse firmy i doradza jej w kwestiach rachunkowo-księgowych. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in: branie czynnego udziału w projektach audytowych, wykonywanie poleceń kierownictwa, testowanie i opisywanie systemów kontroli wewnętrznej, przeprowadzanie zgodnie z instrukcjami badania poszczególnych sekcji sprawozdań finansowych oraz zapoznawanie się ze standardami rachunkowości.


WYMAGANIA

Audytor powinien posiadać wykształcenie ekonomiczne (szczególnie na kierunku rachunkowość), biegłość w księgowości to podstawa. Aby móc samodzielnie pracować w tym zawodzie należy również zdać - państwowy egzamin na biegłego rewidenta i mieć pięcioletni staż pracy. Osoba na tym stanowisku musi znać bardzo dobrze język angielski i posiadać wiedzę w obsłudze komputera (Excel, Word, Access).Ważne jest też, aby taki pracownik cechował się: analitycznym i logicznym umysłem, starannością, cierpliwością i uczciwością oraz umiejętnością przewidywania konsekwencji pociągnięć finansowych w firmie. Poza tym dyspozycyjnością, bo audytor (zewnętrzny, czyli delegowany do przeprowadzenia kontroli w obcej jednostce, np. firmie) musi liczyć się z częstymi wyjazdami.


WARUNKI PRACY

Praca w dynamicznym zespole - wśród profesjonalistów. Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi i wysoką odpornością na stres. Pracownik ma możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych. Audytor może awansować na stanowisko Senior Audytora po około dwóch latach pracy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Audytor może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych, a zwłaszcza w jednostkach sektora finansów publicznych - przeprowadza audyt wewnętrzny. A także jako usługodawca zewnętrzny.


ZAROBKI

Miesięczne wynagrodzenie brutto w największych międzynarodowych firmach audytorskich tego pracownika kształtuje się od 4500 - 6000 zł + niezbędne narzędzia pracy + dodatki + premia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Audytor

zobacz więcej ofert pracy dla Audytor