CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Promotor zdrowia, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za propagowanie zdrowego trybu życia, przestrzegania zasad diety, uprawiania sportu, rezygnowania ze szkodliwych nałogów, etc. Osoba zatrudniona w tym charakterze zajmuje się więc szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną, mającą na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, tak charakterystycznym dla krajów rozwiniętych; otyłości, chorobom serca, chorobom nowotworowym wywołanym paleniem tytoniu, uszkodzeniom wzroku i słuchu, i wielu innym. Promotor zachęca do podejmowania różnorodnych form aktywności na świeżym powietrzu, zmiany trybu życia w licznych jego sferach. Zawód ten należy do grupy tak zwanych zawodów przyszłości; wraz z niepokojącym wzrostem statystycznego występowania wcześniej wspomnianych chorób cywilizacyjnych coraz ważniejsza staje się czynna profilaktyka.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze promotora zdrowia nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów, związanych z posiadanym przez nie wykształceniem, jednak preferowani są kandydaci legitymujący się wykształceniem średnim. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na posiadane przez kandydata cechy personalne i uzdolnienia, a także dotychczasowe doświadczenie, pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Promotorami zdrowia zostają osoby komunikatywne, otwarte, uśmiechnięte, odznaczające się wysoką kulturą osobistą.


WARUNKI PRACY

Praca promotora zdrowia łączy w sobie cechy profesji psychologa, lekarza, czy nauczyciela, odbywa się w wielu miejscach i przy licznych okolicznościach; trudno sklasyfikować ściśle warunki pracy promotora – jego zajęcie jest formą misji społecznej.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze promotora zdrowia stwarzają przede wszystkim liczne instytucje i organizacje promujące zdrowy styl życia w danej społeczności i zajmujące się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.


ZAROBKI

Zarobki promotora zdrowia utrzymują się na średnim poziomie 4500 złotych brutto miesięcznie.