Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Energetyk

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Energetyk, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest specjalistą w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii. W zależności od tegoż rodzaju wyróżnia się termoenergetyków, wyspecjalizowanych w energii cieplnej, hydroenergetyków zajmujących się energią wodną, aeroenergetyków (energia pozyskiwana przy pomocy wiatru), energetyków jądrowych, oraz najczęściej spotykanych elektroenergetyków. Wiedza i doświadczenie osób wykształconych w tym kierunku znajduje zastosowanie w firmach i instytucjach zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii, eksploatacją tejże energii i jej pozyskiwaniem. Energetycy zaangażowani są także w projektowanie metod ochrony środowiska w odniesieniu do pozyskiwania i wykorzystywania różnych rodzajów energii.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu energetyka jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia technicznego pozyskanego na kierunku energetyka lub innym o podobnym charakterze. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na doświadczenie posiadane przez kandydatów i pozyskane w pracy na stanowisku związanym z tą dziedziną. Osoba zatrudniona w tym charakterze musi odznaczać się szczególną odpowiedzialnością oraz praktyczną wiedzą techniczną, niezbędną do wykonywania codziennych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Praca energetyka, w zależności od charakteru obejmowanego przez niego stanowiska może być pracą fizyczną, a w skrajnych przypadkach nawet biurową. Bardzo często energetyk wykonuje znaczną część powierzonych mu obowiązków za pośrednictwem systemu komputerowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w tym charakterze zapewniają, jak wcześniej wspomniano, liczne firmy, przedsiębiorstwa i instytucje prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem czy pozyskiwaniem energii, a także opracowywaniem technologii użytecznych w tej dziedzinie.


ZAROBKI

Zarobki energetyka są ściśle uzależnione od zajmowanego przez niego stanowiska i miejsca jego zatrudnienia; przeważnie jednak przekraczają średnią krajową.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Energetyk

zobacz więcej ofert pracy dla Energetyk