Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Biotechnolog

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Biotechnologia, jak wskazuje sama nazwa tej dyscypliny nauki, ma na celu spożytkowanie wiedzy biologicznej w różnorodnych dziedzinach przemysłu i opracowywanie technologii, wykorzystujących substancje organiczne. Biotechnolog jest osobą opracowującą te technologie, oraz wdrażającą je w obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu, a także modyfikującą, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, technologie i metody już istniejące i funkcjonujące obecnie. Zadaniem biotechnologa jest pozyskiwanie, przy pomocy różnych technik laboratoryjnych, materiałów organicznych, potrzebnych w danej działalności. Z pomocą przychodzą biotechnologom specjalistyczne aparatury laboratoryjne, zintegrowane z systemem komputerowym, wykonującym zaawansowane czynności pomiarowe. Biotechnologia to nauka wykorzystywana między innymi w produkcji medykamentów, żywności, czy detergentów.


WYMAGANIA

Pierwszym i najbardziej istotnym wymogiem, stawianym przed osobami, zainteresowanymi pracą zawodową w charakterze biotechnologa jest posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego. Do zawodu prowadzą dwie drogi – studia inżynierskie, na politechnice, lub uniwersyteckie, na wydziale biologii. Absolwenci pierwszych z nich uczestniczą w czynnym wprowadzaniu biotechnologii na taśmy produkcyjne, podczas, gdy absolwenci kierunków uniwersyteckich spędzają większość czasu w laboratoriach, opracowując wcześniej wspomniane technologie i pozyskując materiały pochodzenia organicznego, wykorzystywane później w produkcji. W obydwu przypadkach od osób zainteresowanych pracą w zawodzie oczekuje się zdolności analitycznego myślenia, oraz samodyscypliny i ciągłego poszerzania wiedzy, która w tym przypadku obejmuje kilka sąsiadujących dziedzin naukowych.


WARUNKI PRACY

Jak wcześniej wspomniano praca biotechnologa może odbywać się w warunkach laboratoryjnych lub na obszarze przedsiębiorstwa produkcyjnego, przy czynnym wykorzystywaniu biotechnologii.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają uczelnie wyższe (praca naukowa), laboratoria badawcze oraz przedsiębiorstwa przemysłowe, wykorzystujące biotechnologię w produkcji na przykład leków czy chemikaliów, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, etc.


ZAROBKI

Zarobki biotechnologa zatrudnionego na uczelni są z pewnością niższe, niż specjalisty, uczestniczącego w aktywnym wykorzystywaniu tychże technologii.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Biotechnolog

zobacz więcej ofert pracy dla Biotechnolog