Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Oceny Ryzyka

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw oceny ryzyka jest pracownikiem wyspecjalizowanym w analizowaniu i porównywaniu potencjalnego ryzyka, związanego z realizacją danego projektu, finalizacją transakcji lub wdrożeniem produktu czy usługi na rynek. Specjalista opracowuje w odniesieniu do każdego przypadku ekspertyzę, w której zawiera prognozę niesionego za sobą ryzyka finansowego. Specjalista do spraw oceny ryzyka bierze czynny udział w opracowywaniu wszystkich operacji finansowych instytucji finansowej, w której został zatrudniony, w charakterze konsultanta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest jednym z członków zespołu, powołanego do tego celu, a we wszystkich swoich działaniach podlega bezpośredniemu przełożonemu, którym jest w tym przypadku kierownik ds. oceny ryzyka.


WYMAGANIA

Spośród wymagań stawianych przed osobami, które aplikują na stanowisko specjalisty do spraw oceny ryzyka, najważniejszym jest posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej - preferowane kierunki to finanse i rachunkowość i pochodne. Niemniej istotne jest posiadanie wieloletniego doświadczenia, zdobytego na stanowisku związanym z oceną ryzyka finansowego, w instytucji finansowej. Od osób zainteresowanych pracą w tym charakterze oczekuje się także ponadprzeciętnych zdolności analitycznych i numerycznych, oraz umiejętności efektywnej pracy w zespole i pod presją czasu. Ważne może okazać się także rozeznanie w otoczeniu rynkowym, znajomość produktów oferowanych przez daną instytucję i znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu finansów i bankowości.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw oceny ryzyka jest w przeważającej części pracą biurową, wykonywaną przed ekranem komputera. W ten sposób specjalista dokonuje niezbędnych analiz i weryfikuje pozyskane dane, składając obszerne raporty na ręce przełożonych. Kontaktuje się także z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi placówki.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko jest obecne w instytucjach finansowych różnego rodzaju, przede wszystkim bankach.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku są szacowane w granicach od 3000 złotych brutto do 5000 złotych brutto miesięcznie, w zależności od stażu i umiejętności pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Oceny Ryzyka

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Oceny Ryzyka