Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. raportowania


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. raportowania zajmuje się opracowywaniem raportów finansowych w firmie np. raportów bieżących i okresowych oraz późniejszą ich weryfikacją. Bierze udział w pracach związanych z budżetowaniem i analizą kosztową, budżetowym „zamknięciem miesiąca czy roku” oraz przygotowuje analizy sprawozdawcze np. raporty zarządu czy inne dokumenty wysyłane później do KNF.  W przypadku spółek giełdowych prowadzi także rozliczenia dotyczące zakupu i sprzedaży akcji.

Do jego obowiązków należy także obsługa oraz aktualizacja baz danych i systemów, w których znajdują się najważniejsze informacje finansowe. Wdraża on także nowych pracowników i służy im wsparciem przy posługiwaniu się tymi narzędziami.

WYMAGANIA

Pracownik na tym stanowisku powinien posiadać wykształcenie wyższe o profilu finansowym lub ekonomicznym. Niezbędna jest wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, analizy sprawozdań finansowych oraz prawa: finansowego, bankowego, giełdowego. Potrzebne jest też doświadczenie zawodowe w branży – przynajmniej 2-3 lata w przypadku samodzielnego specjalisty, a 1 rok u młodszego specjalisty. Oprócz obsługi programów z pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel), aututem znajomość SQL oraz narzędzi Business Development do raportowania. Niezbędny jest również język angielski na poziomie zaawansowanym.

Atutem będzie umiejętność poprawnego sporządzania dokumentów, czyli przygotowania i późniejszej korekty tekstów. Kandydaci powinni wyróżniać się także dobrą organizacją pracy, zarówno indywidualnej, jak i w zespole, analitycznym umysłem oraz sumiennością, dokładnością i dbałością o szczegóły.

WARUNKI PRACY

Jest to praca biurowa, wykonywana przede wszystkim w pozycji siedzącej przed komputerem. Obejmuje jednak kontakt z innymi pracownikami oraz przełożonymi i zarządem. Specjalista ds. raportowania bierze udział z spotkaniach poświęconych analizie finansowej sytuacji firmy oraz przy prezentacji cyklicznych raportów dla potrzeb opinii publicznej np. konferencje prasowe czy

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. raportowania znajdzie zatrudnienie przede wszystkim w podmiotach działających w branży finansowej np. bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych czy towarzystwach ubezpieczeniowych. To jednak nie jedyna możliwość, bowiem takich osób poszukuje do swoich działów finansowych i księgowości wiele firm z różnych sektorów, które na mocy przepisów prawnych czy też wewnętrznych regulaminów są zobowiązane do sporządzania raportów finansowych.

ZAROBKI

Średnie zarobki specjalisty ds. raportów finansowych wynoszą 5 tys. zł brutto. Najlepiej wynagradzani mogą zaś liczyć na pensje w granicach 7 tys. zł brutto. Do tego mogą chodzić także premie. Najlepsze płace oferowane są w dużych firmach z największych miast, szczególnie z Warszawy, gdzie znajdują się centrale wielu przedsiębiorstw i  ich zarządy.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. raportowania

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. raportowania