Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ryzyka i Analiz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić bezpieczeństwo kredytowe oraz bezpieczeństwo wszelkich produktów, oferowanych przez instytucję lub firmę. Procedury te muszą funkcjonować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego też specjaliści na bieżąco analizują wszelkie zmiany i nowelizacje, zachodzące w tym prawie. Monitorują także otoczenie rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem posunięć konkurencji.


WYMAGANIA

Wśród wymagań stawianych przed kandydatami na stanowisko specjalisty do spraw ryzyka i analiz najbardziej istotnym i zarazem najczęściej spotykanym jest posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej - preferowane kierunki to finanse i rachunkowość, ekonomia i pochodne. Niezwykle istotne jest także posiadanie co najmniej kilkuletniego doświadczenia w branży finansowej, oraz dogłębna znajomość przepisów prawnych, dotyczących finansów i bankowości. Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze muszą posiadać szczególne zdolności numeryczne i analityczne, oraz umiejętności interpersonalne, pozwalające im na efektywną pracę w zespole. Niemniej istotna jest także biegła obsługa komputera, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, wykorzystywanym w danej jednostce.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty ds. ryzyka i analiz jest pracą, w przeważającej części, biurową, wykonywaną przed ekranem komputera. Specjaliści kontaktują się także w godzinach pracy z pozostałymi wydziałami instytucji, oraz jednostkami zewnętrznymi, w poszukiwaniu konkretnych informacji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje przede wszystkim w instytucjach finansowych, bankach.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 3500 złotych brutto miesięcznie i mogą zostać powiększone o okresowe premie, względnie wzrastać adekwatnie do stażu i umiejętności pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ryzyka i Analiz

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Ryzyka i Analiz