Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Statystyk/Ekonomista

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Statystyk zajmuje się  analizowaniem i opracowaniem danych, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych. Planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania statystycznych informacji,  analizuje uzyskane wyniki, a następnie prezentuje je w formie zestawień i raportów. Pracuje także nad stworzeniem nowych modeli oraz technik prowadzenia badań i zbierania danych.

Wyznacza także metody kontroli jakości zebranych danych oraz sporządzanych raportów, przygotowuje automatyczne narzędzia/mechanizmy do raportowania. Pracuje m.in. z bazami danych SQL i zajmuje się także ich eksploracją, czyli wyciąganiem wniosków na podstawie zdobytych informacji np. segmentacją danych czy prognozowaniem.

WYMAGANIA

Podjęcie pracy w tym zawodzenie wymaga posiadania wyższego wykształcenia z zakresu ekonomii, matematyki czy ekonometrii. Konieczna jest dobra znajomość programów komputerowych np. MS Office (szczególnie Excel, Access), umiejętności obsługi SQL oraz narzędzi służących analizie danych statystycznych (SAS czy R). Należy także znać przynajmniej jeden język obcy na dobrym poziomie – najczęściej pracodawcy wymagają znajomości angielskiego. Dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania w dowolnym języku, choćby na poziomie podstawowym.

U kandydatów liczą się także takie cechy, jak: analityczny umysł, zaangażowanie w pracę, otwartość i komunikatywność oraz chęć rozwoju zawodowego w obszarze analizy i baz danych. Musi posiadać zdolności myślenia logicznego i twórczego oraz umiejętności koncentracji uwagi. Ważna jest też spostrzegawczość oraz skrupulatność.

WARUNKI PRACY

Statystyk wykonuje swoje obowiązki na miejscu w biurze firmy. Jego podstawowym narzędziem pracy jest komputer i nowoczesne programy służące do zbierania i analizy danych statystycznych. Ma kontakt z innymi pracownikami firmy. Może zarządzać podległym mu zespołem, a przełożonym cykliczne przedstawia efekty swojej pracy, najnowsze zestawienia statystyczne i związane z nimi prognozy na przyszłość. W firmach outsourcingowych, świadczących usługi z zakresu analizy danych dla zewnętrznych klientów niezbędny jest także stały kontakt z nimi i wsparcie merytoryczne w zakresie interpretacji wyników prowadzonych badań.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Statystycy/Specjaliści ds. analizy danych mogą znaleźć prace w sektorze szeroko pojętej analityki biznesowej tj. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i konsultingowych, a także w ośrodkach badania opinii społecznych, centrach badawczych, a także administracji publicznej np. GUS. Innym rozwiązaniem jest rozpoczęcie studiów doktoranckich i kariery naukowej na uczelni.

ZAROBKI
Zarobki statystyka są bardzo różne – zależne od branży. Inaczej zarabia się w bankach, administracji publicznej czy ośrodkach badawczych. Średnia pensja to ok. 5 tys. zł brutto, ale dla najlepszych specjalistów może ona przekraczać nawet 7 tys. brutto. Mogą liczyć też na dodatkowe benefity np. zajęcia sportowe, dofinansowanie nauki czy prywatną opiekę medyczną.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Statystyk/Ekonomista

zobacz więcej ofert pracy dla Statystyk/Ekonomista