Lista stanowisk - Kierownik Lokalu Gastronomicznego

Polecane oferty - Gastronomia / Catering

Kierownik Lokalu Gastronomicznego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik lokalu gastronomicznego jest osobą, której głównym zadaniem jest maksymalizacja zysków, jakie przynosi lokal, a także nadzorowanie i koordynowanie działań zatrudnionych pracowników. Kierownik ma egzekwować od personelu lokalu wypełnianie zasad i procedur wewnętrznych i zewnętrznych – takich jak przepisy BHP i Sanepidu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku rozlicza także podległych pracowników za wykonaną pracę, prowadząc jednocześnie system kar i premii. Jako osoba posiadająca największe doświadczenie i wiedzę z zakresu funkcjonowania restauracji lub baru, kierownik prowadzi szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników, a także weryfikuje zgłoszenia aplikacyjne osób, zainteresowanych pracą w zarządzanym przez siebie lokalu. Kierownik lokalu ściśle współpracuje ze swoimi zwierzchnikami, składając raporty z osiąganych przez zarządzaną jednostkę wyników finansowych.


WYMAGANIA

Osoba aplikująca na stanowisko kierownika lokalu gastronomicznego, musi odznaczać się wykształceniem co najmniej średnim, najlepiej gastronomicznym, lub wyższym, związanym z zarządzaniem i marketingiem. Konieczne będą także umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu. Kierownik musi być zaznajomiony z obowiązującymi przepisami Sanepidu i BHP, a także zasadami rachunkowości i zarządzania. Potrzebne będą także umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, oraz zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika jest przestrzeń lokalu gastronomicznego, w którym został zatrudniony. Nadzoruje pracę, wykonywaną przez podległy personel, wielokrotnie także uczestnicząc w standardowych czynnościach, związanych z obsługą klientów i przygotowywaniem posiłków, lub innych produktów, oferowanych przez dany lokal.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają sieci lokali gastronomicznych, które poszukują osób do zarządzania konkretnymi lokalami, do nich należącymi. Alternatywną drogą jest oczywiście założenie własnej knajpy, lub baru, kiedy to automatycznie stajemy się jego kierownikiem.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto w przypadku małych fast food'ów, aż do 10000 złotych, w dużych, luksusowych restauracjach.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Gastronomia / Catering