Lista stanowisk - Kierownik Restauracji

Polecane oferty - Gastronomia / Catering

Kierownik Restauracji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik restauracji, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie prac całego personelu restauracji oraz organizowanie warunków dla jej codziennego funkcjonowania. W tym zakresie kierownik zajmuje się realizowaniem całokształtu formalności związanych z prowadzeniem lokalu, kontroluje spełnianie norm wewnętrznych i zewnętrznych, opracowuje harmonogram dostaw, grafik dla poszczególnych pracowników, reguluje zatrudnienie, przyjmuje nowych pracowników i przeprowadza szkolenia wewnętrzne. Osoba obsadzona na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie lokalu w szerokim tego sformułowania znaczeniu.


WYMAGANIA

W przypadku tego stanowiska potencjalni pracodawcy preferują absolwentów szkół gastronomicznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży, szczególnie na stanowisku kierowniczym. Wielokrotnie kierownikami restauracji zostają osoby posiadające doświadczenie na stanowisku szefa kuchni i dodatkowe umiejętności wchodzące w zakres nauk ekonomicznych. Od kandydatów oczekuje się także zdolności kierowania kapitałem ludzkim, komunikatywności i świadomości kosztowej, oraz znajomości aktualnych realiów rynkowych i oferty konkurencji.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika restauracji jest realizowana w przestrzeni lokalu, osoba obsadzona na tym stanowisku kontaktuje się także pośrednio i bezpośrednio z dostawcami, podwykonawcami, etc.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają restauracje i lokale gastronomiczne różnego rodzaju.


ZAROBKI

Średnie zarobki na tym stanowisku kształtują się na poziomie 3000 złotych brutto miesięcznie.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Gastronomia / Catering