Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista DTP

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

DTP, z języka angielskiego Desktop Publishing, oznacza technikę projektowania rozkładu i szaty graficznej publikacji przy pomocy komputerowych środowisk graficznych. Specjalista DTP jest pracownikiem wydawnictwa lub redakcji prasowej, odpowiedzialnym za tworzenie graficznej oprawy publikacji skierowanych do druku. Osoba obsadzona na tym stanowisku opracowuje i wdraża nowe produkty wydawnictwa pod względem ich oprawy wizualnej, tworzy tak zwane layouty, czyli szablony wielokrotnego użytku, zawierające elementy graficzne poszczególnych publikacji i uzupełniane bieżącą treścią. Specjalista DTP wykonuje większość swoich obowiązków za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania graficznego, a we wszystkich swoich działaniach podlega bezpośrednio kierownikowi ds. DTP.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem kwalifikacyjnym, stawianym przed osobami aplikującymi na stanowisko specjalisty DTP jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na jednym z kierunków artystycznych (grafika, intermedia, etc.) lub humanistycznych (dziennikarstwo), względnie średniego wykształcenia technicznego, pozyskanego w technikum poligraficznym lub podobnym. Specjalista DTP powinien posiadać określone cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole, a zakres wykonywanych przez niego obowiązków jest możliwy do zrealizowania wyłącznie przy wykorzystaniu dogłębnej znajomości środowiska komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego oprogramowania DTP – Adobe Illustrator, Scribus, etc.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy specjalisty DTP jest przestrzeń biurowa wydawnictwa lub redakcji prasowej, a większość obowiązków wykonywana jest przed ekranem komputera.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko specjalisty DTP funkcjonuje przede wszystkim w wydawnictwach różnego rodzaju i redakcjach prasowych, a także w biurach i agencjach reklamowych.


ZAROBKI

Zarobki na stanowisku specjalisty DTP rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać w zależności od zakresu obowiązków i wielkości wydawnictwa, redakcji lub agencji reklamowej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista DTP

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista DTP