Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Personalnych (HR Manager)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik ds. Personalnych to osoba, która nadzoruje, kontroluje i planuje wszystkie prace związane z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja polityki personalnej, nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac oraz nadzór nad obiegiem i przygotowaniem dokumentów finansowych. A także zarządza zespołem pracowników, implementuje nowoczesne narzędzia HR (ocen pracowniczych, szkoleń, systemów wynagrodzeń) oraz odpowiada za planowanie i nadzorowanie procesami rekrutacji i szkoleń, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy.


WYMAGANIA

Kierownik ds. Personalnych powinien mieć wykształcenie wyższe (preferowane psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, socjologia, ekonomia, nauki społeczne) oraz znać w stopniu bardzo dobrym j. angielski, obsługę komputera (MS Windows, programy kadrowe), przepisy prawa pracy i przepisy ubezpieczeniowe. Ważną kwestią jest też kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz znajomość nowoczesnych narzędzi HR i umiejętność zarządzania budżetem. Ponadto, osoba na tym stanowisku powinna także cechować się: dużą komunikatywnością, dokładnością, sumiennością, samodzielnością. A także umiejętnościami negocjacyjnymi i strategicznym myśleniem, zdolnościami organizacyjnymi oraz umiejętnością kierowania kapitałem ludzkim.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest przedsiębiorstwo, biuro. Czas pracy w systemie ośmiogodzinnym. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu, np. na dyrektora ds. personalnych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik ds. Personalnych może pracować. np.: w agencji doradztwa personalnego, w firmach z sektora FMCG, w firmie konsultingowej, w hipermarketach, w firmach technologicznych, a także w branży finanse/ekonomia, Human Resources.


ZAROBKI

Pensja kierownika ds. personalnych waha się w granicach od 3,500 zł do 15 tys. zł i wyżej + pozafinansowe formy wynagradzania: refundacja kosztów specjalistycznych szkoleń, samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop, zwrot kosztów opieki lekarskiej, ubezpieczenie, itp.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Personalnych (HR Manager)

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik ds. Personalnych (HR Manager)