Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator Sieci

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Osoba pracująca w tym zawodzie czuwa nad prawidłowym i bezawaryjnym działaniem systemu informatycznego w firmie lub instytucji administracyjnej. W przypadku awarii sieci może nastąpić zastój w funkcjonowaniu firmy, dlatego też każdy większy zakład pracy nie powinien funkcjonować bez ”administratora sieci”. Administrator sieci, potocznie zwany adminem w swojej pracy ma do czynienia z różnymi systemami, m.in. z: Windows, Linux, Novell. Do podstawowych obowiązków admina należy, m.in.: wykrywanie i usuwanie usterek związanych z funkcjonowaniem sieci, optymalizacja rozwiązań IT, nadzór nad serwerami, routerami, terminalami lub komputerami osobistymi. A także dbanie o konfigurację urządzeń, archiwizacje i sprawne funkcjonowanie baz danych. Ponadto do obowiązków admina należy też instalowanie nowych wersji oprogramowania i konfiguracja urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, skanery).


WYMAGANIA

Zawód ten nie stawia jednoznacznych wymogów co do wykształcenia. Administrator sieci powinien mieć wyższe wykształcenie informatyczne, techniczne lub średnie wykształcenie informatyczne. Ważne jest, aby osoba na tym stanowisku znała bardzo dobrze obsługę systemów informatycznych. Wielkie znaczenie ma też doświadczenie - w administrowaniu systemami informatycznymi oraz umiejętność kierowania zespołami i projektami IT. Poza tym osoba taka powinna cechować się dobrym zmysłem organizacyjnym, analitycznym myśleniem, łatwością w nawiązywaniu kontaktów, rzetelnością, obowiązkowością, umiejętnością pracy pod presją czasu, a także dyspozycyjnością i dobrą znajomością języka angielskiego.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy administratora sieci jest każde przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, instytucja administracji lub inna. Pracownik ten nie musi cały czas przebywać w zakładzie pracy, ale ważne jest, aby był on dyspozycyjny niemal 24 godziny na dobę. Administrator musi reagować na wszelkie zgłoszenia swoich użytkowników, np. gdy system się zawiesił, kiedy sieć działa za wolno. Praca admina mimo kontaktu z ludźmi ma charakter indywidualny. Zawód ten wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian na rynku informatycznym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Administrator sieci to poszukiwany specjalista ze względu na spore wymogi i niedobór kadry w tej dziedzinie. Dlatego też pracownik taki może szukać pracy we wszystkich większych firmach i instytucjach administracyjnych. Bardzo często firmy zatrudniają administratora na zasadzie out-sourcingu, przez co mogą oni pracować w kilku firmach jednocześnie. W zawodzie tym nie ma możliwości zdobycia awansu, jedynie w zespole administratorów można objąć stanowisko szefa.


ZAROBKI

Zarobki administratora sieci wahają się w dość szerokim przedziale - w tym zawodzie nie ma górnej granicy zarobków. Wysokość gratyfikacji zależy od zakresu odpowiedzialności i umiejętności admina, a także od prestiżu firmy i położenia geograficznego zakładu pracy. Wynagrodzenie początkującego pracownika kształtuje się w granicach 1200 - 2000 zł. Natomiast dobry administrator może zarabiać od 6000 -10000 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator Sieci

zobacz więcej ofert pracy dla Administrator Sieci