Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Cyberzagrożeń

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. cyberzagrożeń to osoba, która zajmuje się ochroną, zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i innych danych będących w posiadaniu firmy. Zapobiega i ewentualnie przeciwdziała skutkom ataków hakerskich i prób uzyskania nielegalnego dostępu do jej zasobów. Stanowi to jeden z najważniejszych elementów codziennego funkcjonowania danego podmiotu.

 

Realizuje projekty dotyczące bezpieczeństwa IT oraz prowadzi działania kontrolne i audyty związane z przestrzeganiem standardów bezpieczeństwa informacji. Wdraża nowe rozwiązania w tym zakresie i służy współpracownikom merytoryczną pomocą (kursy, szkolenia, warsztaty) przy odpowiednim korzystaniu z zasobów firmy, by nie narazić danych na atak cyberprzestępców.

 

Codzienne obsługuje systemy zapewniające bezpieczeństwo informatyczne oraz analizuje przypadki naruszeń, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.


WYMAGANIA

 

Do pracy jako Specjalista ds. cyberzagrożeń konieczne jest wykształcenie wyższe informatyczne, najlepiej ze specjalizacji związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną informacji i danych w sieci. Na samodzielnym stanowisku potrzebne jest także praktyczne doświadczenie i wiedza z zakresu norm, standardów i rozwiązań funkcjonujących w branży oraz we wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych. Musi także znać, takie zagadnienia jak infrastruktura IT, systemy operacyjne (Linux, Windows), firewalle czy narzędzia do monitorowania sieci i jej zasobów.

Z kompetencji miękkich wymienić można zdolności interpersonalne, komunikatywność, zdolność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.


WARUNKI PRACY

 

Osoba na tym stanowisku wykonuje swoją pracę przede wszystkim w biurze. Jego podstawowym narzędziem pracy jest komputer z dostępem do wszelkich systemów funkcjonujących w firmie. Ma stały kontakt z innymi komórkami, a swoją pracę raportuje do szefów działu IT lub bezpośrednio do zadry zarządzającej. W ramach wykonywanych obowiązków mogą się zdarzać wyjazdy służbowe np. do oddziałów terenowych w celu szkolenia pracowników.


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Mnogość rozwiązań IT, przenoszenie coraz większego spectrum działalności rynkowej do „sieci” sprawia, że bezpieczeństwo IT urasta do rangi najwyższego priorytetu. Dlatego też specjalista ds. cyberzagrożeń nie narzeka na brak ofert pracy. Może szukać zatrudnienia w firmach i instytucjach, które są w posiadaniu wrażliwych danych i mogą być narażone na ich kradzież czy włamanie do systemu.

 

Miejscem pracy mogą być m.in. banki, domy maklerskie, firmy z sektora nowych technologii, które tworzą innowacyjne rozwiązania i produkty czy też instytucje publiczne, administrujące np. danymi osobowymi czy finansowymi obywateli. Systemy przeciwdziałania atakom posiadają także np. urzędy czy ministerstwa.


ZAROBKI                                                                                                                                                

 

Specjalista na tym stanowisku zarabia w przedziale 5-10 tys. zł brutto. Pensja zależy od doświadczenia zawodowego, regionu, jak również w rodzaju firmy lub instytucji, w której dana osoba jest zatrudniona. Jeszcze więcej można zarobić na stanowisku kierowniczym w tej profesji. W tym przypadku wynagrodzenia oscylują w granicach 11-13 tys. brutto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Cyberzagrożeń

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Cyberzagrożeń