Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Wsparcia Technicznego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier do spraw Wsparcia Technicznego to osoba, która zajmuje się dostarczaniem pomocy technicznej klientom danej firmy. Do jego obowiązków należy także rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem oraz przekazywanie problemów do wyższych dział ów wsparcia.


WYMAGANIA

Inżynier do spraw Wsparcia Technicznego musi posiadać: wykształcenie kierunkowe, praktyczną znajomość systemów operacyjnych Linux/Unix, umiejętność konfigurowania sieci (LAN, WAN, TCP/IP, FTP, SSH, SFTP itp), zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Istotna jest znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Osoba na tym stanowisku powinna się charakteryzować: samodzielnością, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy zespołowej, elastycznością.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, pracownia. Pracownik ma kontakt z najnowszymi technologiami oraz możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje itd.).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inżynier do spraw Wsparcia Technicznego może szukać zatrudnienia w polskich lub zagranicznych firmach IT.


ZAROBKI

Wysokość zarobków tego pracownika kształtują się w granicach 2500 zł - 5500 zł. i wyżej (plus system premiowy).

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Wsparcia Technicznego

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier ds. Wsparcia Technicznego