Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Import/Export Manager

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Import/Export Manager, tłumaczony po prostu jako Menedżer do spraw importu i exportu to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działań związanych z rozwojem i organizowaniem handlu zagranicznego w firmie, przedsiębiorstwie lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku przyjmuje zamówienia od zagranicznych klientów, negocjuje warunki zawieranych umów, kontroluje poprawne księgowanie transakcji, sporządza dokumentację niezbędną do ich zrealizowania. Menedżer samodzielnie opracowuje odrębną ofertę przewidzianą dla zagranicznych odbiorców. Obowiązkiem menedżera jest także weryfikowanie zgodności zawieranych transakcji z obowiązującymi przepisami prawnymi – zarówno krajowymi jak i umowami międzynarodowymi.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze dyrektora oddziału jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na jednym spośród kierunków ekonomicznych, najlepiej związanym z marketingiem i zarządzaniem. Dyrektor musi posiadać wieloletnie doświadczenie pozyskane na stanowisku kierowniczym o podobnym charakterze i w podobnej branży. W przypadku każdego stanowiska zaliczanego do tak zwanej kadry kierowniczej niezwykle istotna okazuje się biegła znajomość języka obcego (przynajmniej jednego – angielskiego), lecz w tym przypadku to może nie wystarczyć. Menedżer do spraw importu i exportu powinien władać kilkoma językami obcymi, odznaczać się ponadto dogłębną znajomością prawa międzynarodowego.


WARUNKI PRACY

Praca na tym stanowisku wiąże się z wykonywaniem szeregu czynności z pogranicza różnych dziedzin i przynależnych do różnorodnych stanowisk. Menedżer nadzoruje i koordynuje prace wszystkich podległych stanowisk pracy, wyznacza ścieżkę rozwoju i strategię w zakresie handlu zagranicznego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa obecne na rynku zagranicznym.


ZAROBKI

W zależności od wielu czynników pensja miesięczna osoby obsadzonej na tym stanowisku może kształtować się w przedziale od 8000 do 20 000 złotych brutto.