Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Działu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik działu to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników, zatrudnionych w danym dziale firmy lub instytucji. Kierownik wypełnia zadania wynikające z charakteru działalności konkretnego działu, przeważnie jednak praca kierownika polega na określaniu zadań poszczególnych pracowników, opracowywaniu wewnętrznych norm i procedur, mających zmaksymalizować efektywność ich pracy, a co za tym idzie wyników finansowych działu, sporządzaniu raportów na potrzeby przełożonych, uczestniczeniu w procesie rekrutacji nowych pracowników i kreowaniu ścieżki zawodowej pracowników aktualnie w dziale zatrudnionych. Kierownik ponosi odpowiedzialność przed odpowiednim dyrektorem, a pośrednio przed dyrektorem generalnym firmy.


WYMAGANIA

Wymagania, stawiane przed kandydatami na stanowisko kierownika działu, różnią się między sobą w zależności od charakteru konkretnej placówki i zadań, wyznaczonych do realizacji przez dany jej dział. W każdym jednak niemal przypadku, potencjalni pracodawcy oczekują od kandydatów na stanowiska kierownicze wykształcenia wyższego kierunkowego, adekwatnego do rodzaju prowadzonej działalności, a także wieloletniego doświadczenia na stanowisku, znajdującym się w obrębie tej samej branży. Zdolności kierowania kapitałem ludzkim, oraz samodzielnego organizowania pracy nie tylko własnej, lecz także podległego personelu, to kolejne wymogi spotykane na rozmowach kwalifikacyjnych. Stanowisko kierownika działu często obsadzane jest jednym z pracowników działu, który legitymuje się długim stażem w firmie i bogatym doświadczeniem, na zasadach awansu.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika działu jest przestrzeń biurowa podległej jednostki organizacyjnej, obowiązki wykonywane są za pośrednictwem komputera, lecz kierownik nadzoruje także prace podległego zespołu bezpośrednio, oraz sporządza niezbędną dokumentację, w tym raporty dla przełożonych. Na stanowisku kierowniczym możemy liczyć na służbowy telefon komórkowy, komputer przenośny, często nawet samochód.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko kierownika działu jest obecne w wielu dużych firmach, o złożonej strukturze organizacyjnej, należących do różnorodnych branży.


ZAROBKI

Zarobki są ściśle uzależnione od zakresu pełnionych obowiązków, charakteru branży i wielkości firmy lub instytucji. Mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Działu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Działu