Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Koordynator Zespołu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Koordynator zespołu to osoba, która odpowiada za zarządzanie codzienną pracą podległych mu pracowników i rozliczanie ich czasu pracy. Organizuje i nadzoruje wykonywanie codziennych obowiązków przez personel, rozwiązuje zaistniałe problemy oraz motywuje pracowników. Dba o prawidłową i terminową realizację zamówień lub projektów, prowadzi negocjacje handlowe z klientami oraz sporządza dokumentację dotyczącą prowadzonych działań. W przedsiębiorstwach produkcyjnych stale monitoruje stan zapasów magazynowych oraz standardy przechowywania i transportu gotowych wyrobów. Do jego obowiązków należą również kontakty z innymi działami firmy oraz  przełożonymi np. zarządem.

WYMAGANIA

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe, najczęściej z zakresu ekonomii czy zarządzania oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Powinni znać w dobrym stopniu język angielski, biegle obsługiwać programy z pakietu MS Office oraz posiadać prawo jazdy kat B. Atutem będzie znajomość programów VMI.

Dobry koordynator zespołu musi posiadać rozwinięte zdolności przywódcze i interpersonalne, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległych mu ludzi, także w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Liczą się także: wysoka kultura osobista, komunikatywność i otwartość w kontaktach międzyludzkich, sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność analitycznego myślenia.

WARUNKI PRACY

Swoją pracę wykonuje w siedzibie firmy, ale niekiedy zachodzi też konieczność wyjazdów służbowych. Ma stały kontakt z ludźmi, zarówno podwładnymi, przełożonymi, jak i klientami. Praca zazwyczaj jest wykonywana od poniedziałku do piątku po 8 godz. dziennie, ale w razie nieprzewidzianych zdarzeń czy pilnych projektów mogą zdarzyć się nadgodziny. Jest to stanowisko samodzielne, ale za wyniki odpowiada się przed kierownictwem firmy. Specyfika stanowiska pracy, a co za tym idzie wykonywanych obowiązków, może się różnić w zależności o branży.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Firmy ze wszystkich obszarów gospodarki wyrażają zapotrzebowanie na koordynatorów. Są oni potrzebni wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba stałego zarządzania zespołem i nadzorowania poszczególnych pracowników. Mogą to być firmy produkcyjne, handlowe, usługowe, call center czy technologiczne.

ZAROBKI

Koordynator zespołu może liczyć, w zależności od branży na zarobki w przedziale 2,9-6 tys. zł. Oprócz pensji podstawowej niekiedy przysługują mu premie uzależnione od wyników np. realizacji planów sprzedażowych oraz prawo do korzystania z niezbędnych narzędzi do pracy np. samochodu służbowego, laptopa czy telefonu. Niektóre firmy oferują także benefity pozapłacowe np. opiekę medyczną, zajęcia sportowe czy udział w konferencjach branżowych.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Koordynator Zespołu

zobacz więcej ofert pracy dla Koordynator Zespołu