Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Land Development Director tłumaczony także jako Dyrektor do spraw nieruchomości jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad inwestycjami, pozyskiwaniem terenów pod zabudowę, przejmowaniem terenów i obiektów, a także zarządzanie posiadanymi terenami i obiektami. Osoba obsadzona na tym stanowisku aktywnie współpracuje z wykonawcami i podwykonawcami danej inwestycji, uczestniczy w opracowywaniu projektów i planów zagospodarowania danej przestrzeni, załatwia szereg niezbędnych formalności z nimi związanymi, koordynuje prace podległego personelu, etc. Dyrektor negocjuje warunki podpisywanych umów, poszukuje najkorzystniejszych rozwiązań opracowując kosztorysy i nadzorując późniejsze ich realizowanie. Z przebiegu inwestycji opracowuje raporty i składa je na ręce bezpośrednich przełożonych.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze Land Development Managera jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego w ramach studiów ekonomicznych. Atrakcyjne mogą się jednak okazać także kandydatury poparte dyplomami uczelni architektonicznych i wzbogacone o dodatkowe kursy i studia podyplomowe z zakresu nauk ekonomicznych. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane w pracy na podobnym stanowisku związanym z zarządzaniem nieruchomościami, etc. Kierowniczy charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętności negocjacyjnych, świadomości kosztowej, oraz zawodowej intuicji.


WARUNKI PRACY

Praca Land Development Managera skupia się wokół wykonywania czynności koordynacyjnych, kontrolnych i organizacyjnych w zakresie prowadzonych przez firmę inwestycji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy należące przede wszystkim do sektora nieruchomości – firmy developerskie, agencje nieruchomości, etc.


ZAROBKI

Średnie zarobki na tym stanowisku szacowane są na kwoty rzędu 10 000 złotych brutto miesięcznie. W skrajnych przypadkach sięgają nawet 20 000 złotych brutto miesięcznie.