Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Lider Zespołu (Team Leader)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Team leader, tłumaczony po prostu jako lider zespołu jest osobą menedżerem koordynującym i nadzorującym prace danego zespołu pracowników w firmie, przedsiębiorstwie lub instytucji. Jego zadaniem jest wyznaczanie bieżących i długofalowych zadań i celów dla poszczególnych członków zespołu, weryfikowanie czynionych przez nich postępów, nagradzanie i wyciąganie konsekwencji, motywowanie do działania. Odpowiedzialność za rezultaty osiągane przez zespół ponosi przed kierownictwem lider, jako najbardziej doświadczony w danym zakresie. Dobry lider nie ogranicza się do suchego wydawania poleceń; motywuje, doradza, analizuje możliwości i potencjał pracowników, dostosowuje zakres pełnionych przez nich obowiązków do ich predyspozycji i uzdolnień. Działania lidera zespołu mają doprowadzić do osiągnięcia możliwie najwyższej wydajności i maksymalizacji zysków, lecz także rozwoju zawodowego „podopiecznych”.


WYMAGANIA

Pierwszym i podstawowym wymogiem stawianym zwykle przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze lidera zespołu jest kwestia posiadanego przez nie wykształcenia – z pewnością wyższego, jednak szczegółowe preferencje potencjalnych pracodawców będą uzależnione od branży i charakteru działalności firmy lub przedsiębiorstwa. Znacznie bardziej jednak istotne okazuje się w praktyce dotychczasowe doświadczenie kandydatów pozyskane w pracy na podobnym stanowisku, a także cechy osobowościowe, predyspozycje i uzdolnienia. Niezwykle istotna okaże się zdolność zarządzania kapitałem ludzkim, wiedza z pogranicza psychologii, marketingu i zarządzania, ponadprzeciętna komunikatywność, kreatywność i zawodowa intuicja.


WARUNKI PRACY

Szczegółowy zakres obowiązków i warunki pracy lidera zespołu są uzależnione od miejsca jego zatrudnienia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży i sektorów rynku – w każdym spośród przypadków konieczna będzie dogłębna znajomość specyfiki danej działalności.


ZAROBKI

Zarobki lidera zespołu są niezwykle trudne do sprecyzowania, ze względu na szeroki zakres potencjalnych miejsc pracy, branży i sektorów rynku w których stanowisko funkcjonuje.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Lider Zespołu (Team Leader)

zobacz więcej ofert pracy dla Lider Zespołu (Team Leader)