Lista stanowisk - Kierownik Kontroli Jakości

Polecane oferty - Kontrola jakości

Kierownik Kontroli Jakości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik kontroli jakości jest odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania standardów jakości w obrębie wszystkich działań produkcyjnych przedsiębiorstwa. Kierownik opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające zapewnić jak najwyższy poziom wydajności pracowników i najwyższą jakość oferowanych produktów, a także kontroluje rzetelne wypełnianie tychże. Kierownik nadzoruje i koordynuje prace podległego zespołu specjalistów, weryfikuje produkt pod kątem jakościowym, w oparciu o dostępne wzorce i znane standardy. Pozyskane informacje zawiera w szczegółowych raportach, składanych na ręce bezpośrednich przełożonych – w tym przypadku kierownika do spraw produkcji.


WYMAGANIA

Wśród licznych wymagań kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko kierownika kontroli jakości, najważniejszym dla potencjalnych pracodawców jest fakt posiadania wykształcenia średniego technicznego lub wyższego, pozyskanego na uczelni o profilu technicznym. Niemniej ważne jest posiadanie przez kandydata udokumentowanego, wieloletniego doświadczenia w zakresie kontroli jakości w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wymagane są także szczególne zdolności w zarządzaniu kapitałem ludzkim, samoorganizacji pracy własnej i podległego personelu, a także predyspozycje personalne, takie jak skrupulatność, odpowiedzialność, czy zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być zaznajomiona z najnowszymi standardami jakości, oraz orientować się w technologii, wykorzystywanej na terenie przedsiębiorstwa. Obsługa komputera na poziomie zaawansowanym jest także wymagana.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika kontroli jakości jest przestrzeń przedsiębiorstwa, w którym został zatrudniony. W godzinach pracy kierownik osobiście nadzoruje prace podległego mu personelu, a także analizuje informacje płynące od zespołu i sporządza na ich podstawie raporty.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących zaawansowaną technologię.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 3000 złotych brutto miesięcznie i rosną w zależności od stażu i umiejętności pracownika.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Kontrola jakości