Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kontrola jakości

Audytor
Audytor to inaczej ujmując - wyspecjalizowany księgowy. Pracownik ten ma szersze spojrzenie na perspektywy finansowe niż księgowy. Osoba taka zatrudniona w firmie lub działająca jako fachowiec zewnętrzny, kontroluje finanse firmy i doradza jej w kwestiach rachunkowo-księgowych. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in: branie czynnego udziału w projektach audytowych, wykonywanie poleceń kierownictwa, testowanie i opisywanie system...
Czytaj więcej...
Doradca Techniczny
Doradca Techniczny to osoba, która odpowiada za doradztwo techniczne w zakresie produktów firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: opieka i doradztwo techniczne, prezentowanie produktów firmy, utrzymywanie relacji z klientami i potencjalnymi partnerami, prowadzenie szkoleń technicznych, koordynacja działań pomiędzy serwisem a klientem, obsługa reklamacji, samodzielne planowanie i organi...
Czytaj więcej...
Dyrektor ds. Jakości
Dyrektor ds. Jakości jest odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania w firmie przepisów jakościowych oraz zgodności dokumentacji z wymogami prawnymi. Do jego obowiązków należy koordynacja prac podległego mu Działu Jakości, jak również raportowanie kierownictwu postępu prac. Dyrektor ds. Jakości zajmuje się również nadzorem nad certyfikacją wdrożonych systemów (ISO, HCCP), przygotowywaniem firmy pod wzgledem...
Czytaj więcej...
Inspektor Kontroli Handlu i Usług
Inspektor kontroli handlu i usług jest urzędnikiem państwowym, którego głównym zadaniem jest ochrona interesów konsumentów poprzez weryfikowanie faktycznej jakości oferowanych przez firmy i przedsiębiorstwa usług i towarów ze stanem podanym przez handlarza, producenta lub usługodawcę. Inspektor ocenia także standardy obsługi klientów w punkcie usługowym lub sklepie, etc. Czynności te inspektor kontr...
Czytaj więcej...
Inżynier ds. Jakości
Inżynier ds. Jakości jest to osoba, która odpowiada za zapewnienie odpowiednich standardów jakości danego produktu. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów, metod i technik - zapewnienia jakości, kontrola jakości komponentów procesu wytwarzania oraz gotowych produktów, analizowanie problem...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Kontroli Księgowej
Kierownik do spraw kontroli księgowej dba o poprawny przebieg księgowania operacji w firmie, przez którą został zatrudniony. Jest głównym koordynatorem systemu księgowania, a także zwierzchnikiem zespołu księgowych jemu podległych. Kierownik ustala wewnętrzne normy księgowania i monitoruje ich zgodność z aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Do jego obowiązków należy także kontrolowanie operacji księgowanych ręcznie...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Systemów Zarządzania Jakością
Osoba obsadzona na tym stanowisku ma zapewnić maksymalną efektywność funkcjonowania systemów zarządzania jakością w zatrudniającej ją firmie. W tym celu kierownik ds. systemów zarządzania jakością ma koordynować stosowania i opracowywanie procedur i mechanizmów wewnątrz firmy, kontrolując przy tym stronę formalną tych procesów - niezbędną dokumentację. Co niezwykle ważne, celem konsekwentnego realizowania założeń...
Czytaj więcej...
Kierownik Główny Technolog
Kierownik główny technolog to osoba odpowiedzialna za wdrażanie nowych technologii w firmie lub instytucji, w której został zatrudniony. Główny technolog opracowuje plany rozwoju i modernizacji technicznej przedsiębiorstwa, a także nadzoruje proces wdrażania tychże. Kierownik zajmuje się także nadzorowaniem dotychczas wykorzystywanej technologii, kontroluje stan techniczny sprzętu, wykorzystywanego na terenie przedsiębi...
Czytaj więcej...

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kontrola jakości

zobacz więcej ofert pracy dla Kontrola jakości