Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw systemów zarządzania jakością jest osobą wykwalifikowaną w zakresie systemów zarządzania jakością takich jak ogólnie stosowany standard ISO, i zajmującą się wdrażaniem i nadzorowaniem funkcjonowania tychże systemów w firmie lub instytucji celem zapewnienia maksymalnej wydajności prowadzonej przez nią działalności. Specjalista nadzoruje działania związane ze stosowaniem systemów jakości i weryfikuje dokumentację z tymi działaniami związaną. Specjalista, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie w tej materii, prowadzi okresowe szkolenia dla pracowników, a także przygotowuje plany modernizacji wewnętrznych mechanizmów produkcyjnych. Specjalista jest jednym z członków zespołu do spraw systemów zarządzania jakością, ponosi odpowiedzialność przed kierownikiem zespołu i składa raporty na jego ręce.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko specjalisty ds. systemów zarządzania jakością, najważniejszym jest konieczność legitymowania się wykształceniem średnim lub wyższym kierunkowym, a także wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania systemami jakości w tej samej, lub podobnej branży. Specjalista powinien odznaczać się szczególnymi cechami personalnymi, pozwalającymi na efektywną pracę w zespole, a także zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Dogłębna wiedza z zakresu aktualnych systemów zarządzania jakością jest oczywistym wymogiem rekrutacyjnym.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy specjalisty do spraw systemów zarządzania jakością jest przestrzeń przedsiębiorstwa, w którym został zatrudniony. Specjalista sporządza okresowe raporty z prowadzonych przez siebie działań. Część powierzonych zadań wykonuje za pośrednictwem komputera.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko specjalisty ds. systemów zarządzania jakością funkcjonuje przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących zaawansowane technologie.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 3000 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać proporcjonalnie do stażu i umiejętności pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością