Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Controllingu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Główne zadanie kierownika do spraw controllingu to udział w tworzeniu, i nadzorowanie realizacji planów finansowych. Stanowisko funkcjonuje głównie w branży bankowości i doradztwa finansowego. Specjalnie powołany do opracowywania planów finansowych zespół pracowników działa w ścisłej współpracy z kierownikiem ds. controllingu, nadzoruje on także analizę zysków i strat przedsiębiorstwa, składając bieżące raporty na ręce bezpośrednich przełożonych a także roczny bilans finansowy. Kierownik nadzoruje i czynnie uczestniczy w przygotowywaniu wewnętrznych procedur planowania w oparciu o aktualne przepisy prawne, z którymi musi być dogłębnie zaznajomiony jako najwyższy specjalista w tym zakresie.


WYMAGANIA

Od kierownika do spraw controllingu oczekuje się wyższego wykształcenia ekonomicznego, preferowane kierunki to ekonomia lub finanse i rachunkowość. Powinien także posiadać doświadczenie w pracy na jednym ze stanowisk, które od tego momentu będą mu podporządkowane. Stanowisko kierownika do spraw controllingu jest więc zazwyczaj obejmowane drogą awansu w ramach jednego miejsca zatrudnienia. Konieczne będą umiejętności analitycznego myślenia, znajomość mechanizmów rynkowych funkcjonujących w branży, oraz aktualnych przepisów i rozporządzeń. Z racji kierowniczego charakteru stanowiska kandydat powinien odznaczać się umiejętnością kierowania zespołem pracowników, oraz sterowania budżetem. Jest to stanowisko wymagające własnej inicjatywy, przedsiębiorczości i zaangażowania w wypełnianiu przewidzianych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Przygotowywanie i analiza raportów, oraz wsparcie merytoryczne w opracowywaniu planów finansowych odbywa się w środowisku biurowym, przede wszystkim przed ekranem komputera. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontaktuje się także z pozostałymi pionami organizacyjnymi i konsultuje swoje decyzje z przełożonymi - w tym przypadku dyrektorem finansowym, który jest jej bezpośrednim zwierzchnikiem.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko jest obecne głównie w bankowości, kandydaci mogą liczyć na zatrudnienie w bankach. Jak wcześniej wspomniano jest ono obsadzane głównie przez dotychczasowych pracowników instytucji, drogą awansu.


ZAROBKI

Zarobki kierownika do spraw controllingu zatrudnionych w bankach mieszczą się w zakresie od 5000 do 10000 złotych miesięcznie.