Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Ankieter

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Ankieter jest to osoba, która przeprowadza wywiad z respondentem - bezpośrednio, telefonicznie, na ulicy lub posługuje się narzędziami do zbierania danych przygotowanych przez zespół badawczy, realizujący badania opinii społecznej, badania zachowań konsumenckich, itp. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in.: zapoznanie się z koncepcją projektu badawczego, dobór respondenta, wywiad, właściwe zadawanie pytań, notowanie odpowiedzi oraz zebranie i przekazanie przełożonym wszystkich zebranych danych.


WYMAGANIA

Ankieter musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Osoba taka powinna mieć miły głos i dobrą dykcję oraz umieć prowadzić efektywnie rozmowy. A także powinna dobrze obsługiwać pakiet MS Office oraz umieć wyszukiwać informacje w internecie. Ankieter powinien cechować się dobrą organizacją pracy i zaangażowaniem.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro, mieszkanie prywatne oraz praca w terenie: w zakładach pracy, firmach, biurach, w centrach handlowych, sklepach, hurtowniach, targach, konferencjach, na ulicy. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Czas pracy zazwyczaj nienormowany. Najchętniej na tym stanowisku zatrudniane są osoby młode.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Akwizytor może być zatrudniony, np. w firmach, które badają rynek, w instytucjach Badania Opinii i Rynku.


ZAROBKI

Płaca ankietera zależy od tego ile wywiadów zrealizuje - stawka za ankietę jest określona, zwykle to od 15 zł do 35 zł brutto.