Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Public Relations

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Public Relations to osoba odpowiedzialna za opracowywanie i realizację strategii w zakresie wizerunku rynkowego przedsiębiorstwa. Zakres zadań specjalisty PR obejmuje wiele dziedzin. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: planowanie działań z zakresu media relations, tworzenie i aktualizacja baz mediów i klientów firmy, budowanie i utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami, władzami lokalnymi, ośrodkami naukowymi, itd. A także osoba ta odpowiada za organizację konferencji prasowych, przygotowanie materiałów prasowych i raportów na temat bieżącego funkcjonowania firmy, organizuje imprezy dla klientów oraz pracowników, organizuje działania z zakresu komunikacji marketingowej, przygotowuje „procedury kryzysowe” - pełni rolę osoby sterującej polityką informacyjną na zewnątrz oraz wewnątrz firmy i szkoleni pracowników w tym zakresie. Poza tym udziela wywiadów, przygotowuje odpowiednie materiały dla zarządu i pracowników firmy, doradza kierownictwu w zakresie strategii rozwoju firmy.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Public Relations powinien mieć wykształcenie wyższe (dziennikarstwo, nauki społeczne, marketing, politologia), a także znać w stopniu biegłym j. angielski i obsługę komputera. Mile widziane jest doświadczenie w obrębie danej branży w pracy w dziedzinie Public Relation oraz doświadczenie w organizacji imprez firmowych i kontaktach z mediami. Poza tym bardzo ważną kwestią jest też, aby osoba na tym stanowisku miała ugruntowaną wiedzę merytoryczną z zakresu PR, wiedzę ogólną na temat życia społecznego i biznesowego, łatwo nawiązywała kontakty i budowała relacje międzyludzkie oraz swobodnie formułowała myśli i redagowała teksty - „lekkość pióra”, znała nowoczesne narzędzia komunikacji w internecie. Specjalista ds. Public Relations powinien również cechować się: zdolnościami przywódczymi (leadership), komunikatywnością i otwartością na otoczenie, elokwencją, logiką w myśleniu i słowie, opanowaniu, odpowiedzialnością za słowa, doskonałą prezentacją i umiejętnościami negocjacji, wysoką odpornością na stres. A także kreatywnością, zmysłem estetycznym, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach oraz wysokimi umiejętnościami perswazji.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, biuro oraz praca w terenie, np. targi, konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami. Czas pracy zazwyczaj nienormowany. Wśród kandydatów na tym stanowisku dominują osoby w przedziale wiekowym 25-35 lat. Zawód ten wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą występować sytuacje stresowe. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji. Istnieje możliwość awansu zawodowego, np. na kierownika ds. public relations.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. public relations może być zatrudniony, m.in. jako: rzecznik prasowy firmy, np. produkcja czy FMCG, specjalista w komórce PR firmy, specjalista od marketingu politycznego, a także w agencji doradztwa personalnego, w firmach PR oraz może doradzać partiom politycznym i konkretnym politykom w zakresie wizerunku zewnętrznego. Poza tym osoba taka może też założyć własną firmę, realizującą zlecenia PR na rzecz instytucji, firm i organizacji.


ZAROBKI

Wynagrodzenie zależy głównie od położenia geograficznego zakładu pracy, majętności firmy, specyfiki branży przedsiębiorstwa. Średnie wynagrodzenie to 2 tys. zł - 10 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: telefon komórkowy, laptop, samochód służbowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Public Relations

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Public Relations