CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej jest jedną z osób mających decydujący wpływ na ostateczną formę i treść programu telewizyjnego lub dzieła filmowego, biorących czynny udział w realizowaniu przedsięwzięcia na każdym z jego etapów. Osoba obsadzona na tym stanowisku zajmuje się w szczególności organizowaniem formalnych i finansowych warunków dla realizacji produkcji filmowej lub telewizyjnej. Kierownik sporządza pełen kosztorys planu filmowego lub telewizyjnego, załatwia niezbędne formalności, związane z zatrudnieniem aktorów lub prezenterów, wynajęciem studia lub budową scenografii, etc. Przez szeroki zakres obowiązków i kompetencji jakie mu przysługują, kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej ma znaczący wpływ na walory artystyczne i opiniotwórcze przedsięwzięcia. Jest zaliczany obok reżysera i operatorów obecnych na planie do tak zwanej trójki realizatorskiej.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej jest posiadanie wyższego wykształcenia, pozyskanego na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, obecnego w szkołach filmowych w kilku największych miastach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem łódzkiej szkoły filmowej, której dyplom jest honorowany na całym świecie i przyjmowany z dużym entuzjazmem. Wieloletnie doświadczenie w pracy na planie filmowym lub telewizyjnym, oraz wiedza z zakresu wykorzystywanych na nim technik i sprzętu jest także wymagana. Kierowniczy charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, oraz umiejętności marketingowych. Cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole to dodatkowy atut.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej jest plan filmowy lub telewizyjny, studio lub plener. Kierownik koordynuje i nadzoruje prace wszystkich osób zatrudnionych na planie, kontrolując ich zgodność z harmonogramem i scenariuszem.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej funkcjonuje w stacjach telewizyjnych wraz z ich lokalnymi oddziałami, na planie filmowym i reklamowym.


ZAROBKI

Zarobki na stanowisku kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej kształtują się w przedziale od 5000 do 8000 złotych brutto miesięcznie. W przypadkach wysokobudżetowych produkcji stawka ta jednak może być znacznie wyższa.