Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Psycholog

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Psycholog to osoba prowadząca badania naukowe w zakresie zachowań ludzkich na podstawie jednostek i grup społecznych. Osoba zajmująca się tą profesją analizuje pozyskane dane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i konstruuje nowe teorie, lub wzbogaca teorie już istniejące o dodatkowe informacje i przykłady. Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na zjawiska międzyludzkie i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Psycholog wielokrotnie angażuje się w proces doradztwa zawodowego i personalnego, prowadzi zajęcia terapeutyczne, czy szkolenia dla pracowników oświatowych. Alternatywną ścieżką rozwoju zawodowego jest praca naukowa na uczelni wyższej.


WYMAGANIA

Drogę do zawodu otwiera dyplom ukończenia wyższej uczelni humanistycznej na kierunku psychologia, a także dodatkowe studia podyplomowe. Realizowanie obowiązków psychologa nie jest możliwe bez posiadania określonych cech personalnych, takich jak; cierpliwość, odpowiedzialność, zaangażowanie w dobro jednostki, umiejętność analitycznego myślenia, i inne. Od osób aplikujących na stanowiska w jednostkach oświatowych wymaga się nieco innych kwalifikacji niż tych, zainteresowanych doradztwem personalnym i zawodowym. Wszystko zależy od specjalizacji danej jednostki i rodzaju działalności, prowadzonej przez firmę lub instytucję.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy psychologa może być biuro doradztwa zawodowego lub personalnego, instytucja oświatowa taka jak szkoła podstawowa lub średnia, i wiele innych obiektów. Psycholog pracuje bezpośrednio z klientem lub pacjentem, analizowanie konkretnego problemu odbywa się za pośrednictwem rozmowy. Psycholog wielokrotnie utrzymuje kontakt nie tylko z samym zainteresowanym, lecz także z jego rodziną i przyjaciółmi.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Psycholodzy zatrudniani są w instytucjach oświatowych, biurach doradztwa personalnego i zawodowego, firmach prywatnych, zatrudniających bardzo dużą ilość pracowników, a nawet instytucjach takich jak policja. Oczywiście, psycholodzy mogą także pozostać na uczelni, poświęcając się pracy naukowej i dydaktycznej.


ZAROBKI

Zarobki, w zależności od miejsca i charakteru zatrudnienia rozpoczynają się od 1500 złotych netto miesięcznie i rosną.