Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Stomatolog

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zadaniem dentysty jest opieka stomatologiczna, na którą składa się działalność profilaktyczna, lecznicza i rehabilitacyjna całej jamy ustnej. Profilaktyka sprowadza się do zapobiegania chorobom zębów i dziąseł przez takie działania jak np. fluorowanie zębów. Działalność lecznicza obejmuje interwencję, gdy w jamie ustnej zaszły zmiany chorobowe, natomiast rehabilitacyjna prowadzi do uzupełnienia braku zębów.

W stomatologii wyodrębnia się wiele specjalności takich jak stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, paradontologia (zajmuje się chorobami dziąseł i przyzębia), protetyka stomatologiczna, ortodoncja (ortopedia szczękowa), chirurgia stomatologiczna itd. Niezależnie jednak od specjalności dentysta rozpoznaje i leczy choroby oraz wady jamy ustnej.

Do zadań stomatologa należą m. in.: badanie pacjenta, nakłonienie go do współpracy, wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia, pobieranie materiału biologicznego do badań specjalistycznych, znieczulanie, leczenie zgodnie z reprezentowaną specjalnością, konsultacje z innymi specjalistami oraz kierowanie pacjenta na dalsze badania, nieustanne doskonalenie wiedzy.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy dentysty jest przede wszystkim specjalistyczny gabinet. Na jego wyposażenie składają się takie elementy jak: fotel dentystyczny, unit dentystyczny zawierający takie narzędzia jak: narzędzia do obróbki zęba, ssaki, ślinociągi, lampa bezcieniowa, asystor, w którym dentysta trzyma wszystkie potrzebne w trakcie zabiegu materiały. Ponadto gabinet musi spełnić surowe wymagania związane z higieną.

Dentysta pracuje w niewygodnej pozycji. Na największe zmęczenie wystawione są jego ręce, wzrok i kręgosłup. Większość czynności stomatolog wykonuje w jamie ustnej pacjenta, stąd szczególną uwagę musi przywiązywać do higieny. Ta specyficzna bliskość może czasem wiązać się z dyskomfortem dla dentysty.

Czas pracy stomatologa zależy od tego, gdzie pracuje. W prywatnych gabinetach najczęściej jest to kilka (4-8) godzin dziennie. Dłuższy czas pracy jest zazwyczaj niemożliwy ze względu na zmęczenie dentysty.


WYMAGANIA

Dentysta to specyficzny lekarz, który u wielu osób wywołuje strach i lęk, które zmuszają go do wizyty dopiero w ostateczności. W związku z tym stomatolog często ma do czynienia z pacjentami cierpiącymi lub wystraszonymi i musi wykazać się cierpliwością, odpornością emocjonalną, umiejętnością postępowania z ludźmi. Ponadto powinien potrafić wczuć się w sytuację pacjenta, a także potrafić podjąć szybkie i trafne decyzje. Ważne są wytrwałość, szybki refleks, spostrzegawczość oraz zdolność koncentracji i podzielność uwagi.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Stomatologiem można zostać kończąc studia na Akademii Medycznej. Trwają one 5 lat, a po ich zakończeniu dentysta musi odbyć roczny staż, który stanowi przepustkę do otrzymania dokumentu wydanego przez Izbę Lekarską i potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu.

Ze względu na szybki postęp wiedzy w stomatologii, dentysta, który miał przerwę w wykonywaniu zawodu trwającą więcej niż 5 lat, musi ponownie odbyć roczny staż.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

W drugiej połowie lat 90. dynamicznie rozwinęła się sieć prywatnych gabinetów stomatologicznych. Wielu dentystów wybiera właśnie tę drogę, gdyż po pierwsze wiąże się to z wyższymi zarobkami, po drugie z większą elastycznością czasu pracy. Stomatolog może również pracować w placówkach świadczących usługi w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.


ZAROBKI

Zarobki dentysty zależą od miejsca pracy. W placówkach służby zdrowia nie różnią się zbytnio od zarobków pozostałego personelu. W prywatnym gabinecie wszystko zależy od stawek, jakie za poszczególne zabiegi wyznaczy dentysta, czasu pracy i liczby klientów. Trudno tu o konkretne wyliczenia, jednak uznani stomatolodzy zaliczają się do osób, które zarabiają grubo ponad średnią krajową.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Stomatolog

zobacz więcej ofert pracy dla Stomatolog