Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Ochrony Fizycznej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik ochrony fizycznej może pełnić funkcje przynależne stanowisku w wielu różnorodnych obiektach – między innymi jednostkach handlowych, instytucjach finansowych, czy publicznych, a nawet budynkach prywatnych. Osoba obsadzona na tym stanowisku zapewnia ochronę osób i mienia, kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa publicznego w trakcie imprez masowych, etc. Pracownicy ochrony, zatrudnieni w agencjach często zapewniają kompleksową ochronę dla firm i instytucji podczas konferencji i spotkań biznesowych. Do zadań powierzanych pracownikom ochrony fizycznej należy także konwojowanie transportu dóbr materialnych, na przykład miesięcznych utargów firm, prowadzących działalność o różnorodnym charakterze. Wyspecjalizowani ochroniarze nadzorują również poprawne funkcjonowanie systemów zabezpieczeń obiektów. Członkowie grup interwencyjnych uczestniczą w akcjach interwencyjnych w odpowiedzi na alarmy przeciwwłamaniowe i temu podobne sygnały, kierowane do siedziby lub oddziału agencji ochrony.


WYMAGANIA

W przypadku tego stanowiska potencjalni pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na cechy personalne i fizyczne warunki kandydatów. Kwestia posiadanego wykształcenia jest przeważnie drugorzędna, jednak preferowani są kandydaci, legitymujący się dyplomem ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej. Osoby zatrudniane w charakterze pracownika ochrony fizycznej przeważnie odznaczają się tężyzną fizyczną i ponadprzeciętną odpornością na stres. Jako że praca w tym charakterze wiąże się z codziennym niemal ponoszeniem ryzyka i odpowiedzialności za dobro obsługiwanych jednostek, w rozumieniu ich mienia i zdrowia lub życia, osoba obsadzona na tym stanowisku musi posiadać zdolności podejmowania strategicznych decyzji pod presją czasu, zachowywania tak zwanej „zimnej krwi”, w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych, przeważnie występujących podczas bezpośrednich interwencji. Wymogiem formalnym jest konieczność posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej.


WARUNKI PRACY

W zależności od charakteru obejmowanego stanowiska, miejscem pracy pracownika ochrony fizycznej może być biuro agencji, lub teren objętych ochroną obiektów. Osoba obsadzona na tym stanowisku przeważnie dysponuje służbowym samochodem, oraz bronią „tępą” – na przykład pistoletem gazowym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w tym charakterze stwarzają przede wszystkim agencje ochroniarskie na terenie całego kraju.


ZAROBKI

Zarobki pracownika ochrony fizycznej mogą kształtować się w przedziale od 1500 do 4000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Ochrony Fizycznej

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik Ochrony Fizycznej