Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Ochrona osób i mienia

Detektyw
Detektyw to osoba, zajmująca się poszukiwaniem wszelkich informacji o danej osobie, na podstawie źródeł zarówno rzeczowych jak i osobowych, na zlecenie klienta. Za pomocą procesów dedukcyjnych detektyw wyciąga z zaobserwowanych zjawisk wnioski, i przedstawia je zleceniodawcy. Zleceniodawcą może być w tym przypadku zarówno firma lub instytucja, jak i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Detektyw pozyskuje...
Czytaj więcej...
Dozorca
Stanowisko dozorcy można określić także sformułowaniem „stróża obiektu”, bowiem do jego podstawowych obowiązków należy sprawowanie opieki nad obiektem i mieniem, znajdującym się na jego terenie. Dozorca jest także pierwszą osobą, z którą przyjdzie się kontaktować osobie, odwiedzającej dany obiekt – dlatego też kolejnym jego obowiązkiem jest udzielanie podstawowych informacji, dotyczących na przykład go...
Czytaj więcej...
Kierownik Ochrony Fizycznej
Kierownik ochrony fizycznej jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru i koordynowanie działań podległych jednostek na określonym terenie. Kierownik zarządza zespołem pracowników ochrony fizycznej w danym oddziale agencji, kontroluje zgodność wypełnianych przez nich obowiązków z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz stan zabezpieczenia obsługiwanych obiektów, osób lub mienia. Osoba obsadzona na tym s...
Czytaj więcej...
Kierownik Ochrony Marketu
Kierownik Ochrony Marketu to osoba odpowiedzialna za organizację ochrony marketów. Do głównych obowiązków pracownika tego należy: zarządzanie i kontrola podległego personelu, nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających w obiekcie handlowym, ochrona towarów i obiektu. WYMAGANIA Kierownik Ochrony Marketu powinien mieć minimum wykształcenie średnie or...
Czytaj więcej...
Kierownik Patroli Interwencyjnych
Kierownik patroli interwencyjnych jest głównym zwierzchnikiem tychże patroli w ramach agencji lub jej oddziału. Osoba obsadzona na tym stanowisku wydaje dyspozycje w przypadku otrzymania sygnału z jednego spośród chronionych przez agencję obiektów. Opracowuje wewnętrzne normy i procedury zachowania w określonych sytuacjach, oraz uczestniczy w procesie przyjmowania nowych pracowników, a także poszerzania kwalifika...
Czytaj więcej...
Ochroniarz
Ochroniarz (Pracownik Ochrony) - jest to osoba, która odpowiada za fizyczną ochronę osób i mienia oraz zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. WYMAGANIA Ochroniarz musi posiadać licencję, aby wykonywać tę profesję (wedle ustawy o ochronie osób i mienia, która nakład takie wymagania). Poza tym osoba taka musi być obywat...
Czytaj więcej...
Ochroniarz Marketu
Pracownik Ochroniarz Marketu to osoba, która odpowiada za fizyczną ochronę osób i mienia w markecie. WYMAGANIA Pracownik Ochroniarz Marketu musi być to osoba pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i być niekaralna. Mile widziana jest licencja pracownika ochrony. Pracownik ten powinien cechować się: instynktem, opanowaniem i podzielnością uwagi, a także dobrą...
Czytaj więcej...
Pracownik ds. Kontroli Bezpieczeństwa
Pracownik do spraw kontroli bezpieczeństwa to osoba zatrudniona w sektorze ochrony lotniska, upoważniona do kontrolowania osób i posiadanego bagażu. Pracownik obsadzony na tym stanowisku dokonuje kontroli przy użyciu urządzeń rentgenowskich celem weryfikacji bagażu posiadanego przez podróżnych, a także poczty cywilnej w komunikacji lotniczej. Pracownik ochrony zatrudniony na lotnisku musi posiadać dodatkowe uprawnienia nadane pr...
Czytaj więcej...