Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Tokarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Tokarz to osoba, która zajmuje się obróbką elementów, np. metalowych, plastikowych, np. do maszyn, urządzeń. Zadania i czynności tokarza zależą od rodzaju przedmiotów, które obrabia i od rodzaju stanowiska pracy, czyli od typu obsługiwanej tokarki. W tym zawodzie można wyróżnić: tokarza tokarek uniwersalnych ogólnego przeznaczenia, tokarza tokarek rewolwerowych, tokarza tokarek karuzelowych, tokarza tokarek sterowanych numerycznie i tokarza automatów tokarskich. Do głównych zadań pracownika tego należy, m.in.: zapoznanie się z dokumentacją technologiczną i rysunkiem technicznym przedmiotów do obrobienia, ustawianie tokarek do pracy (odpowiednie parametry skrawania), dobór i mocowanie narzędzi skrawających, poprawne umocowanie obrabianych materiałów, wykonywanie na maszynach tokarskich prac, tj. np.: toczenie powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych i kształtowych, toczenie gwintów, przecinanie, roztaczanie otworów, wytaczanie, rozwiercanie, wiercenie, nawiercanie, sprawdza wymiar i kształt obrobionych przedmiotów. A także pracownik ten czyści i konserwuje tokarki i urządzenia oraz dba o zachowywanie na stanowisku pracy porządku i czystości - przestrzega zasad BHP.


WYMAGANIA

Tokarz powinien mieć wykształcenie zawodowe, udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły zasadniczej w zawodzie operatora obrabiarek skrawających, o specjalności tokarz. Natomiast dorośli bez wykształcenia zawodowego w tym kierunku mogą nabyć kwalifikacji i umiejętności kończąc kurs przygotowujący do samodzielnego wykonywania zawodu tokarza. Pracownik ten musi doskonale umieć odczytywać rysunek techniczny. Poza tym tokarz powinien też charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz dokładnością, dobrą koordynacją wzrokowo – ruchową, a także zainteresowaniami o charakterze artystycznym. W zawodzie tokarza preferowani są mężczyźni.


WARUNKI PRACY

Pracownik Tokarz pracuje w pomieszczeniu zamkniętym. Praca tokarza jest pracą indywidualną, fizyczną. Pracownik musi wykazywać się dobrą kondycją wzrokowo - fizyczną. Czas pracy to zazwyczaj 8 godzin dziennie. Tokarz powinien nosić ubranie robocze (rękawice, fartuch).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik tokarz może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką, skrawaniem.


ZAROBKI

Wysokość zarobków w tym zawodzie zależy od rodzaju zakładu i od regionu Polski. Gratyfikacja tokarza kształtuje się w granicach od około 2 tys. zł – 3, 500 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Tokarz

zobacz więcej ofert pracy dla Tokarz