NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Galwanizer

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Galwanizowanie to elektrolityczne pokrywanie powierzchni metalowych warstwami ochronnymi, mającymi też niekiedy znaczenie estetyczne – chromem, miedzią, brązem, etc. Galwanizowanie ma z założenia na celu zakonserwowanie powierzchni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, lecz praktyce można także przytoczyć przykład chromowania karoseryjnych części samochodowych – zabieg typowo dekoracyjny. Galwanizer zanurza przedmioty metalowe w odpowiednich roztworach, i umieszcza w nich anodę i katodę ustawiając jednocześnie natężenie i napięcie płynącego z anody do katody prądu. Po upłynięciu ustalonego czasu galwanizer sprawdza grubość utworzonej powłoki i ocenia jej trwałość, a następnie poddaje przedmiot obróbce – szlifowaniu i polerowaniu powłoki. Galwanizowane przedmioty płukane są w wodzie i suszone.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze galwanizera jest konieczność posiadania średniego wykształcenia technicznego lub dyplomu ukończenia szkoły zawodowej w adekwatnej specjalności. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata, pozyskane na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Galwanizer musi wykazać się cierpliwością i zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Ich zakres wymusza także posiadanie zdolności manualnych i podstawowej wiedzy technicznej. Cechy personalne, umożliwiające efektywną pracę w zespole będą równie istotne.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy galwanizera jest zakład galwanizacyjny, często znajdujący się w dużych przedsiębiorstwach metalowych różnego rodzaju. Obowiązki wykonywane są z wykorzystaniem licznych maszyn i urządzeń, a także narzędzi ręcznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w tym charakterze stwarzają liczne zakłady przemysłu metalowego, warsztaty galwanizerskie i zakłady jubilerskie.


ZAROBKI

Średnie zarobki osób wykwalifikowanych w tym zakresie kształtują się na poziomie 2100 złotych brutto miesięcznie.