Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Planowania Produkcji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik ds. Planowania Produkcji to osoba odpowiedzialna za sporządzanie planów produkcyjnych i zapewnienie ciągłości produkcji przez monitorowanie poziomu zapasów półproduktów/surowców w przedsiębiorstwie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad pracą podległego personelu, zapewnienie ciągłości produkcji przez monitorowanie poziomu zapasów półproduktów/surowców, przygotowywanie krótkoterminowych planów produkcji i kontrola ich realizacji, wspomaganie przygotowania krótko- i długoterminowych planów produkcyjnych, analiza i porównanie danych z innych działów firmy, przygotowywanie zestawień i analiz koniecznych do przygotowania planu produkcji. A także osoba ta, nadzoruje współpracę z dostawcami i podwykonawcami, wdraża usprawnienia i nowe rozwiązania w procesach logistycznych, współpracuje z działem marketingu i sprzedaży w zakresie wymiany informacji dotyczących wielkości sprzedaży oraz popytu w różnych okresach czasu, oraz ściśle współpracuje z działem produkcji.


WYMAGANIA

Kierownik ds. Planowania Produkcji powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne ( logistyka lub inżynieria produkcji) oraz dobrze znać j. angielski i obsługę komputera. Mile widziane jest min.3 letnie doświadczenie w obszarze planowania zdobyte w firmie produkcyjnej oraz doświadczenie w obsłudze systemu SAP. Ważną kwestią jest też znajomość zagadnień i procedur związanych z organizacją i planowaniem produkcji, zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych, metod i technik produkcji, a także cyklu produkcyjnego i zaopatrzeniowego oraz metod statystycznych. Kierownik ds. Planowania Produkcji powinien cechować się również: zdolnościami przywódczymi, negocjacyjnymi, odpowiedzialnością, sumiennością, dużą komunikatywnością, samodzielnością. A także zdolnością do podejmowania zdecydowanych działań, otwartością na nowe rozwiązania, odpornością na stres, bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością pracy w zespole.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest przedsiębiorstwo, biuro. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Pracownik ma dość duży kontakt z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Większość osób pełniących tę funkcję znajduje się w przedziale wiekowym 38-50 lat. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu, np. na Dyrektora (Kierownik) ds. Produkcji / Production Director (Manager).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik ds. Planowania Produkcji może być zatrudniony, m.in.: w koncernach - fabrykach komponentów samochodowych, urządzeń automatyzacji procesów technologicznych, produkcji opakowań oraz w przemyśle elektrotechnicznym i produkcji AGD, w sektorze FMCG.


ZAROBKI

Pensja kierownika ds. planowania produkcji kształtuje się w granicach od ok. 5,000 zł - 25 tys. zł miesięcznie. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, samochód.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Planowania Produkcji

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik ds. Planowania Produkcji