Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. BHP

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza również kontrole warunków BHP w siedzibie firmy i jej placówkach. Specjalista ds. BHP zajmuje się również promocją bezpieczeństwa pracy w danej organizacji.


WYMAGANIA

Specjalista ds. BHP powinien legitymować się wykształceniem wyższym (najlepiej kierunkowym) oraz posiadaniem uprawnień zgodnych z obowiązującymi ustaleniami prawnymi. Mile widziane jest wcześniejsze doświadczenie na wspomnianym stanowisku. Niezbędna jest również znajomość przepisów z zakresu BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Na tym stanowisku konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kategorii B. Częstym wymogiem jest również ukończenie kursu pedagogicznego.
Istotne są również wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz odporność na stres i umiejętność szybkiego reagowania.


WARUNKI PRACY

Praca na stanowisku specjalisty ds. BHP jest pracą biurową, jednak niezbędna jest gotowość do częstych wyjazdów służbowych. W przypadku pojawienia się nagłych wezwań może istnieć konieczność pracy w niestandardowych godzinach.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjaliści ds. BHP są poszukiwani właściwie we wszystkich większych firmach. Specjaliści w tej dziedzinie mogą również zdecydować się na prowadzenie szkoleń z zakresu BHP. Duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. BHP sygnalizują np. firmy zajmujące się produkcją samochodów czy firmy budowlane.


ZAROBKI

Zarobki specjalistów ds. BHP są zróżnicowane i zależą m.in. od wielkości firmy, w której są zatrudnieni. Istotna jest również wielkość miasta, w którym podejmują pracę. Osoby pracujące na tym stanowisku w firmach prywatnych mogą liczyć na zarobki w wysokości 4 – 6 tys. zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. BHP

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. BHP