Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce, jego praca polega na prowadzeniu uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze, lub surowce, służące do ich wytwarzania. Wielokrotnie rolnik zajmuje się także przetwórstwem pozyskanych roślin we własnym zakresie. Praca rolnika skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin (ziemniaków, buraków, zbóż i wielu innych) i ciągłym nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu. W czasie uzależnionym charakterystyką danej rośliny rolnik zbiera plony prowadzonej uprawy i magazynuje je w odpowiednich warunkach. Rolnicy posiadający odpowiednie warunki sprzętowe i przestrzenne zajmują się następnie przetwórstwem pozyskanych półproduktów celem otrzymania produktów docelowych, dystrybuowanych do celów spożywczych.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu rolnika jest konieczność ukończenia jednej z zasadniczych szkół zawodowych o profilu rolniczym, lub wyższych studiów na jednym z kierunków akademii rolniczej. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na praktyczne doświadczenie osób zainteresowanych tą formą zatrudnienia, choć w większości przypadków rolnik jest pracownikiem samodzielnym, zajmującym się uprawą własnego gruntu i zbywającym plony dostępnymi sobie kanałami dystrybucji. Rolnik wykonuje w praktyce ciężką pracę fizyczną, która wymusza posiadanie odpowiednich warunków fizycznych i zdrowotnych, a w obecnych czasach także umiejętności obsługi zaawansowanych technologicznie urządzeń i maszyn rolniczych, wyręczających człowieka w większości jego codziennych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Praca rolnika, jak wspomniano już wcześniej, jest pracą fizyczną, lecz w czasach obecnych odciążoną poprzez wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu rolniczego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Rolnicy zatrudniani są na polach uprawnych, plantacjach i innych gruntach ornych, przynależnych do dużych przedsiębiorstw rolniczych, jednak większość z nich preferuje samozatrudnienie, opierające się na uprawie własnego, prywatnego gruntu.


ZAROBKI

Zarobki rolnika są ściśle uzależnione od urodzaju w danym sezonie. Znacznie w tym przypadku ma także miejsce zbytu i jakość oferowanych produktów.