NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Utrzymania Ruchu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie produkcyjnym i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Jako że pierwszym czynnikiem mogącym zakłócić tę ciągłość jest uszkodzenie jednego z urządzeń, biorących udział w produkcji, kierownik utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację sprzętu i jego naprawy. Kierownik opracowuje harmonogram okresowych przeglądów technicznych i kontroluje wypełnianie zawartych w nim terminów. Do obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku należy także zbieranie i katalogowanie dokumentacji technicznej wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa maszyn i urządzeń, a także nanoszenie w niej bieżących aktualizacji. Kierownik zarządza pracami podległego zespołu pracowników, koordynuje jego działania i wyznacza cele poszczególnym jednostkom.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko kierownika utrzymania ruchu, najważniejszym jest bez wątpienia obowiązek posiadania dyplomu ukończenia szkoły średniej technicznej, lub wyższej uczelni, na kierunku technicznym. Preferowane są osoby, legitymujące się wykształceniem wyższym. Równie istotne jest posiadane doświadczenie – kilkuletnie, na stanowisku związanym z techniczną organizacją procesów produkcyjnych, w tym najlepiej na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, samoorganizacji pracy własnej i podległego personelu. Wiedza z zakresu wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa maszyn i technologii, ich obsługi i konserwacji jest bezwzględnie wymagana.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika utrzymania ruchu jest przestrzeń przedsiębiorstwa, w którym został zatrudniony. Do codziennych obowiązków kierownika należy nadzorowanie prac produkcyjnych i analizowanie dokumentacji technicznej, oraz składanie raportów na ręce bezpośrednich przełożonych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko kierownika utrzymania ruchu funkcjonuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących zaawansowany sprzęt i technologie.


ZAROBKI

Zarobki rozpoczynają się od kwoty 3500 złotych brutto miesięcznie, średnia podawana przez niezależne portale to około 5200 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Utrzymania Ruchu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Utrzymania Ruchu