Lista stanowisk - Technik Utrzymania Obiektu

Polecane oferty - Serwis / Technika / Montaż

Technik Utrzymania Obiektu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik utrzymania obiektu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie technicznego nadzoru nad szeregiem maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach o użytkowym charakterze – przedsiębiorstwach, gmachach użyteczności publicznej, etc. Do zadań technika należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń technicznych i elementów wyposażenia obiektu, przeprowadzanie regularnych napraw i prac konserwacyjnych. W przypadku obiektów o dużej powierzchni technik dysponuje przeważnie zespołem pracowników-wykonawców, których prace nadzoruje i koordynuje. Na osobie zatrudnionej w tym charakterze spoczywa odpowiedzialność za ciągłość funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze technika utrzymania obiektu jest konieczność posiadania średniego lub wyższego wykształcenia technicznego, pozyskanego na kierunku elektrycznym. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata, pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Technik utrzymania obiektu powinien posiadać także uprawnienia SEP do 1 kV, ponadprzeciętne zdolności manualne i obszerną wiedzę z pogranicza wielu dziedzin technicznych oraz obsługi i naprawy licznych urządzeń i instalacji wykorzystywanych na terenie obiektu.


WARUNKI PRACY

Praca technika utrzymania obiektu sprowadza się do nadzorowania i kontrolowania praca naprawczych i konserwacyjnych na jego terenie; jak wcześniej wspomniano spoczywa na nim odpowiedzialność za ciągłość produkcji lub innej działalności prowadzonej na terenie obiektu, a także za bezpieczeństwo osób w nim przebywających.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne przedsiębiorstwa i firmy prywatne, a także instytucje i organizacje różnego rodzaju.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto i mogą wzrastać, w zależności od rozmiarów obiektu i zakresu podejmowanych obowiązków.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Serwis / Technika / Montaż