CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Instruktor Fitness

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Początki fitnessu łączyć należy z wynalezieniem aerobiku, którego kolebką są Stany Zjednoczone. Aerobik wywodzi się z ćwiczeń kondycyjnych dla amerykańskich kosmonautów. Ćwiczenia „aerobowe” (czyli tlenowe) charakteryzują się wysiłkiem, który sprawia, że układ krążenia i oddychania ćwiczącego pracuje w ten sposób, aby organizm mógł w trakcie ćwiczeń pobierać dostatecznie dużo tlenu i unikać okresów niedotlenienia. Do Polski aerobik dotarł w roku 1981. Obecnie fitness cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż stanowi popularny sposób na uzupełnianie braku aktywności ruchowej wśród mieszkańców miast.

Instruktor fitness prowadzi zajęcia ruchowe, oparte na intensywnym wysiłku fizycznym, a także o charakterze zabawowym i towarzyskim (w zależności od uczestników ćwiczeń, z którymi prowadzi zajęcia). Instruktor naucza także odprężających i korekcyjnych ćwiczeń. Poprzez zajęcia oparte na grach, zabawach, sportach, tańcach, układach chorograficznych i innych formach aktywności ruchowej propaguje zdrowy tryb życia.

Praca instruktora to jednak nie tylko ćwiczenia. Instruktor rozpoczyna pracę dużo wcześniej od przygotowania układów i programów zajęć. Robiąc to wykorzystuje trendy i kierunki rozwoju w fitness takie jak step, low impact, TBC, funky, aqua aerobic itp. Musi przy tym kierować się wieloma czynnikami jak np: cel ćwiczeń, analiza warunków pracy, warunki czasowe prowadzenia zajęć, możliwości wykorzystania dużej ilości form rekreacyjnych, informacje dotyczące odbiorcy, bariery udziału w rekreacji ruchowej, które mogą występować wśród uczestników itp. Realizacja tych programów uwarunkowana jest wieloma wyznacznikami takimi jak: odpowiedni dobór zasad, metod i form działania pod względem wieku, płci ćwiczących, poziomu ich sprawności i wydolności fizycznej, motywów i oczekiwań w stosunku do podejmowanej aktywności, bezpieczeństwa itp.

Instruktor fitness podejmujący pracę w tym zawodzie musi wiedzieć o odpowiedzialności jaka ciąży na nim jako kierowniku procesu treningowego wielu osób, które mu zaufały jako profesjonaliście. Rolą instruktora fitness jest przede wszystkim uświadamianie ludziom
przychodzącym na zajęcia kim są, jakich wyborów dokonywać powinni w zakresie swego stylu życia oraz jak mogą dbać o swoje ciało i psychikę. Nauczenie, jak w pełni kontynuować swoje życie i czynić je satysfakcjonującym. Praca instruktora obejmuje swym wpływem
wszystkie sfery osobowości uczestnika zajęć – fizyczną, psychiczną, motoryczną i emocjonalną.


WARUNKI PRACY

Instruktor prowadzi zajęcia zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, na wolnym powietrzu oraz w wodzie. Są to zazwyczaj sale gimnastyczne, siłownie, baseny itp. Najważniejsza jest przestrzeń, w której można bezpiecznie prowadzić zajęcia.

Zawód ten charakteryzuje się dużą samodzielnością. Instruktor sam planuje i organizuje swoje działania. Musi przy tym kierować się pewnymi zasadami wynikającymi z dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie ćwiczących, jednak nikt go nie nadzoruje. Samodzielność nie oznacza samotności. Instruktor większość czasu spędza z ćwiczącymi.


WYMAGANIA

Instruktor fitness pracuje z ludźmi, więc jedną z najważniejszych umiejętności, jakie musi posiadać jest łatwość nawiązywania dobrego kontaktu. Jednym z głównych zadań instruktora jest dbałość o stale wysoki poziom motywacji do ćwiczeń każdego z podopiecznych, jak również swej własnej motywacji do pracy. Wspólne zaangażowanie prowadzącego i uczestnika zajęć przynosi pozytywne efekty procesu treningowego. Osoba instruktora bardzo silnie oddziałuje na psychikę uczestników zajęć. Instruktor przekonany wewnętrznie do swojej pracy jest miłośnikiem aktywnego trybu życia, promuje go wśród innych. Angażuje się w prowadzenie każdych zajęć ciałem, umysłem i duchem – jest uśmiechnięty, życzliwy, pamięta o potrzebach każdego z ćwiczących. Jest zawsze przygotowany merytorycznie i psychicznie. Przekazuje na zajęciach wiedzę dotyczącą zdrowego, aktywnego stylu życia oraz dokładnie tłumaczy cel proponowanych ćwiczeń. W sposób stanowczy, kulturalny koryguje zauważone błędy.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Instruktor fitness musi posiadać szeroką wiedzę związaną z anatomią i fizjologią człowieka. Stąd też najwięcej instruktorów jest absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie w trakcie trwania studiów zdobywają niezbędną wiedzę oraz uprawnienia. Duże zapotrzebowanie na instruktorów sprawiło, że dyplom instruktora fitness można też uzyskać kończąc szkołę policealną lub specjalistyczny kurs.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Instruktor ma wiele możliwości podjęcia pracy. Najczęściej znajdzie ją w ośrodkach rekreacyjnych i fitnessowych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA. Zajęcia mogą się także odbywać na basenie lub w innych miejscach, gdzie pojawi się zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. Wielu instruktorów wybiera pracę za granicą.


ZAROBKI

Instruktorzy fitness zazwyczaj prowadzą kilkanaście godzin zajęć tygodniowo. Oprócz tego spędzają czas na dokształcaniu i przygotowywaniu zajęć. Instruktorzy są zatrudniani albo na podstawie umowy zlecenie, albo – co zdarza się rzadziej - na podstawie umowy o pracę. Za godzinę zajęć instruktor zarabia 40-50 zł. Pracując na stałe w jednym klubie lub siłowni może zarobić w zależności od regionu Polski 1-3 tys. zł.

Wielu polskich instruktorów wybiera pracę za granicą. Tak zwany personal trener w Irlandii inkasuje nawet 150 funtów za godzinę pracy z klientem. Jest jednak do jego ciągłej dyspozycji.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Instruktor Fitness

zobacz więcej ofert pracy dla Instruktor Fitness