Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Obsługi Klientów Indywidualnych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw obsługi klientów indywidualnych jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie bieżącej obsługi tychże klientów w oparciu o najwyższe standardy i wewnętrzne procedury. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest zaangażowana w realizację całokształtu procesów, związanych z obsługą klientów indywidualnych – począwszy od sporządzania niezbędnej dokumentacji, na podpisywaniu umów i realizowaniu transakcji skończywszy. Specjalista ma za zadanie przyjmowanie potencjalnych klientów firmy lub instytucji i przedstawianie im oferty, skonstruowanej w oparciu o indywidualne potrzeby odbiorcy. Specjalista negocjuje warunki oferty w porozumieniu z bezpośrednimi zwierzchnikami, celem usatysfakcjonowania obydwu stron. Specjalista sporządza szczegółowe raporty z realizowanych operacji i składa je na ręce przełożonych – w tym przypadku kierownika ds. obsług klientów indywidualnych.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, jakich spodziewać mogą się osoby aplikujące na stanowisko specjalisty ds. obsługi klientów indywidualnych, szczególnie istotną pozostaje kwestia posiadanego przez nie wykształcenia – preferowani są kandydaci, legitymujący się dyplomem ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, na kierunku takim jak finanse i rachunkowość lub podobnym. Doświadczenie, zdobyte na stanowisku związanym z bieżącą obsługą klientów indywidualnych będzie dodatkowym atutem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać cechy personalne, umożliwiające efektywne kontaktowanie się z klientami i wydajną pracę w zespole. Obsługa komputera i dogłębna znajomość produktów firmy lub instytucji jest także wymagana.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty ds. obsługi klientów indywidualnych jest pracą, opierającą się na bezpośrednim kontakcie z klientem.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko specjalisty ds. obsługi klientów indywidualnych funkcjonuje przede wszystkim w branży bankowości.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku kształtują się na średnim poziomie 2800 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Obsługi Klientów Indywidualnych

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Obsługi Klientów Indywidualnych