Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Eksportu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zakres obowiązków specjalisty do spraw eksportu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, obejmuje koordynowanie i nadzorowanie całokształtu procesów, związanych z eksportem produktów firmy lub przedsiębiorstwa poza granice kraju. Specjalista, jako jeden z członków zespołu do spraw eksportu, na bieżąco monitoruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych zagranicznych kontrahentów firmy. Osoba obsadzona na tym stanowisku opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające zmaksymalizować wydajność działań eksportowych przedsiębiorstwa, analizuje także wyniki finansowe firmy w tym obrębie działalności i składa raporty na ręce bezpośrednich przełożonych. Działalność ta jest ściśle związana z polityką celną, dlatego też specjaliści utrzymują kontakty z urzędami celnymi.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko specjalisty ds. eksportu, najważniejszym jest bez wątpienia konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej. Równie istotnym czynnikiem jest posiadane doświadczenie w zakresie organizowania eksportu w firmach, należących do tego samego, lub ościennego sektora rynku. Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku muszą posiadać cechy personalne, pozwalające im na efektywną pracę w zespole, a także zdolności numeryczne, analityczne, czy samoorganizacji pracy własnej. Do objęcia tego stanowiska potrzebna będzie także obszerna wiedza z zakresu prawa celnego, czy rozeznanie w obrębie aktualnego otoczenia rynkowego. Oczywiście osoba, zainteresowana objęciem stanowiska muszą także posługiwać się komputerem na poziomie zaawansowanym, oraz co najmniej jednym językiem obcym.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy specjalisty do spraw eksportu jest przestrzeń biurowa firmy lub przedsiębiorstwa, w którym został zatrudniony. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontaktuje się także z pracownikami urzędów celnych i zagranicznymi kontrahentami przedsiębiorstwa.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy, produkujące dobra przeznaczone na eksport.


ZAROBKI

Zarobki na stanowisku specjalisty ds. eksportu rozpoczynają się od kwoty 3500 złotych brutto miesięcznie, bardziej doświadczeni pracownicy mogą liczyć na pensje rzędu 5000 złotych brutto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Eksportu

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Eksportu