Wybrana kategoria

"Nie" to zbyt mało - psychotest

2019-09-30

Z drugiej strony na podstawie wiedzy trzeba podejmować decyzje, a te często wiążą się ze sporami między współpracownikami lub na linii pracownik – przełożony. Nie tyle od kandydatów, ile od efektywnych pracowników lub osób pretendujących na wyższe stanowiska oczekiwać można asertywności.

Asertywność jest cechą często myloną ze zwyczajnym wyrażeniem własnego zdania czy odmawianiem. Osoba asertywna wyraża sprzeciw w sposób rzeczowy, nieprzekraczający norm społecznych, za zachowanie asertywne nie można więc uznać awantury w obronie swoich racji. W takiej sytuacji, nawet jeśli przekonamy dyskutanta o swojej nieomylności, osiągnięcie celu może wiązać się z utratą autorytetu, pogorszeniem relacji interpersonalnych itd.

Jeśli pracujesz w obszarze inżynierii i produkcji, wypełnij poniższy psychotest* i sprawdź, czy to odpowiednia ścieżka kariery dla Ciebie. Asertywność jest jednocześnie cechą pożądaną w wielu innych branżach, w których mamy wpływ na podejmowanie decyzji oraz kontakty z ludźmi. W poszczególnych pytaniach zaznacz odpowiedzi, które określają, jak często zachowujesz się w podany sposób:

Jak często:

Zabierasz głos w sporze w sposób spokojny?
a)    często
b)    czasami
c)    rzadko

Rzeczowo tłumaczysz swoje racje, kiedy jesteś jedyną osobą pozostającą przy danym stanowisku?
a)    często
b)    czasami
c)    rzadko

W spokojny sposób zwracasz uwagę współpracownikom, kiedy robią coś błędnie?
a)    często
b)    czasami
c)    rzadko

Przyznajesz się do błędu?
a)    często
b)    czasami
c)    rzadko

Egzekwujesz swoje prawa, kiedy zostałeś źle potraktowany?
a)    często
b)    czasami
c)    rzadko


Większość odpowiedzi A:
Jesteś osobą asertywną. Potrafisz bez zbędnych emocji bronić swoich racji i zabierać głos w dyskusji. Potrafisz opierać się cudzym wpływom. Asertywność to także jedna z cech istotnych dla (przyszłych) kierowników! Zwróć uwagę na pytania, w których (jeśli) odpowiedziałeś inaczej niż „często”, być może któryś z aspektów asertywności wymaga jeszcze pracy.

Większość odpowiedzi B:
Jesteś osobą przeciętnie asertywną. Część sytuacji wymagających wykazania się tą cechą jeszcze sprawia Ci kłopoty. Być może przeszkadzają Ci w tym towarzyszące emocje albo brak odwagi. Postaraj się przeanalizować te sytuacje – asertywność procentuje!

Większość odpowiedzi C:
Jesteś osobą mało asertywną. W osiąganiu celów społecznych przeszkadzają Ci nadmierne emocje lub stres. Trudno Ci opierać się cudzym wpływom i wyrażać swoje zdanie. Asertywność można ćwiczyć zarówno poprzez różnego typu szkolenia, jak i świadome uczestniczenie w sytuacjach, które wymagają wykazania się tą cechą. Postaraj się je analizować i dociec, w czym leży problem.

* Psychotest stanowi formę zabawy psychologicznej; wynik jest jedynie informacją poglądową o kompetencjach miękkich osoby badanej.

Przeczytaj także: