Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Autoprezentacja - jak napisać, zasady, korzyści, przykład

2019-01-16

Autoprezentacja - jak napisać

 

Umiejętność autoprezentacji to świadome wywoływanie wrażenia, tak aby inni odbierali nas w taki sposób, w jaki chcemy być odbierani. Taka cecha przydaje się w wielu życiowych sytuacjach. Jest np. bardzo istotna, kiedy ubiegamy się o stanowisko w jakiejś firmie. Musimy na rekruterze wywołać takie wrażenie, by zechciał nas przyjąć na wolne stanowisko. Pierwsza sposobność pojawia się już w formie pisemnej - na etapie CV i listu motywacyjnego.

 

To pierwsze dokumenty, które przegląda rekruter. Musimy więc za ich pomocą wywrzeć dobre wrażenie, czyli przedstawić swoje umiejętności w taki sposób, by były korzystne dla pracodawcy. Należy zatem zadbać i o formę i o treść. Jeśli chodzi o treść, to podstawą są prawdziwe informacje. Powinniśmy wystrzegać się wypisywania wszystkich elementów, wymaganych przez pracodawcę, tylko wyeksponować te, które rzeczywiście posiadamy i które mogą pozytywnie wpłynąć na naszą ocenę. Co do formy - poprawność, przejrzystość, czytelność, spójność - to podstawy przy formułowaniu takich dokumentów.
Tak więc jeśli nurtuje nas temat autoprezentacji, jak napisać dobry tekst o sobie, dobrze skorzystać z zasad pisania poprawnego CV i listu motywacyjnego.

 

Zasady autoprezentacji

 

Jeśli chodzi o bezpośrednią autoprezentację, w formie wypowiedzi ustnej - może wystąpić na rozmowie rekrutacyjnej pod postacią zadania, w którym będziemy mieli opowiedzieć coś o sobie. Ale to nie jedyny moment, kiedy będziemy musieli skorzystać z zasad autoprezentacji - negocjacje z klientami, ze współpracownikami, przedstawienie pomysłów przed zarządem, to tylko kilka przykładów sytuacji.

 

Przygotowując taką wypowiedź, można posłużyć się kilkoma podstawowymi zasadami. Trzeba mieć świadomość do kogo się mówi - czy jest to przełożony, rekruter, może współpracownicy lub podwładni. Inaczej też będzie wyglądała autoprezentacja przed jedną osobą, a inaczej przed większą grupą.


Drugą ważną sprawą jest określenie i dobra znajomość celu autoprezentacji - zdecydowanie lepsze wrażenie robi ten, kto wie, o czym mówi. Osoba, która mówi bardzo dużo, ale w wypowiedź wrzuca wiele zbędnych informacji, często irytuje rozmówcę.

Kolejna ważna zasada, to przygotować się na efekt „po autoprezentacji”. W przypadku rozmowy o pracę, czy trudnych negocjacji biznesowych trzeba przygotować się na to, że nasz rozmówca może np. wypytywać o słabe strony lub przywołać brak jakiegoś istotnego elementu (np. w kwalifikacjach lub sprzedawanym produkcie) oczekiwanego, by pozytywnie rozpatrzyć kandydaturę. Jeśli będziemy mieli przygotowane odpowiednie kontrargumenty, łatwo będzie wybrnąć z takiej sytuacji.

 

Przy autoprezentacji ważna jest całość, czyli nie tylko to, co mówimy, ale też jak mówimy. Należy więc zwrócić uwagę na kilka aspektów:
• postawa – postawa otwarta (lekkie pochylenie ciała do przodu, wnętrze dłoni na widoku) wyraża szczerość i chęć do rozmowy, podczas gdy ręce skrzyżowane na piersiach lub opuszczone wzdłuż ciała mogą zaszkodzić, wyrażając zamknięcie, niechęć do rozmówcy lub strach przed nim,
• gestykulacja – zbyt nadmierna lub zbyt uboga może wzbudzić niepokój u rozmówcy,
• ubiór – odpowiednio dobrany wyraża szacunek do rozmówcy, wskazuje na prestiż sytuacji,
• kontakt wzrokowy – aby rozmówca rzeczywiście poczuł, że mówimy do niego (jednak też nie należy przesadzać, by nie wprowadzić w dyskomfort),
• sposób mówienia – wlicza się w to ton głosu, język, a także prędkość wypowiedzi i nadmierne wzbogacanie jej przerywnikami (np. „no”, „aha”, „yyy” itp.).

 

Autoprezentacja zawodowa - korzyści

 

Już sama definicja wskazuje na to, jakie korzyści płyną z autoprezentacji. Przykłady zachowań opisane wyżej również pomagają zorientować się, o co tak naprawdę chodzi. Autoprezentacja pomaga w wyselekcjonowaniu swoich najmocniejszych stron, wymaganych przez daną sytuację. Dobrze przeprowadzona pozwala „sprzedać je” odpowiednim osobom, od których jesteśmy w jakimś sposób zależni.

 

Autoprezentacja - przykład

 

W zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć poprzez autoprezentację, można zastosować kilka przykładowych form.

Kiedy np. ubiegamy się o awans, warto skupić się na sukcesach i korzyściach przyniesionych firmie. Przykładowa autoprezentacja może więc zawierać fakty, ale poparte dowodami. Np. „Przez x lat pracuję w tej firmie. Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki. Oprócz tego udało mi się wdrożyć nowy pomysł na pozyskiwanie klientów, przez co zyski w firmie regularnie wzrastają”.
Inny przykład odzwierciedlający np. posiadanie kompetencji miękkich: „Jestem osobą kontaktową i otwartą. Dobrze współpracuję w grupie. W poprzedniej firmie organizowałem spotkania integracyjne, byłem też często wybierany na lidera projektu. Wszystkie zakończyły się sukcesem”.

 

Prezentacja swojej osoby nie jest łatwa, ale też po odpowiednim przemyśleniu i przygotowaniu nie powinna stanowić aż tak znaczących trudności. Dobrze jest znać swoje mocne strony i umieć się na nich skupić.

 

Przeczytaj także: