Wybrana kategoria

Bezrobocie rejestrowane w I-IV kwartale 2020 roku

2021-04-28

Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane dotyczące poziomu bezrobocia w Polsce w ostatnim kwartale 2020 r. Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy po roku pandemii? Czy osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia znacząco przybyło w miesiącach zimowych? Oto podstawowe informacje uwzględnione w raporcie GUS.

 

Na początek warto przypomnieć, że zestawienie GUS dotyczy tzw. bezrobocia rejestrowanego – uwzględnia zatem tylko te osoby bez zatrudnienia, które są w wieku produkcyjnym, zarejestrowały się w urzędzie pracy i uzyskały status osoby bezrobotnej.

 

Bezrobotni nowo zarejestrowani w 2020 roku

 

Wraz z wybuchem epidemii koronawirusa w 2020 r. gwałtownie przybywało osób bezrobotnych w Polsce. W końcówce IV kwartału w rejestrach urzędów pracy figurowało łącznie 1046,4 tys. bezrobotnych. To o 22,7 tys. osób więcej niż pod koniec III kwartału 2020 r., a także aż o 180,1 tys. więcej niż pod koniec IV kwartału 2019 r.

 

Tylko w IV kwartale zarejestrowano w PUP 317 tys. osób. Warto zauważyć, że w IV kwartale 2019 zarejestrowano o 59,9 tys. osób mniej.

 

Nowo zarejestrowani jako bezrobotni to:

 • osoby dotychczas niepracujące – 12,8%,
 • osoby do 25. r.ż. – 22,6%,
 • zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 4,6%,
 • mieszkańcy wsi – 43,7%.

 

Jeśli chodzi o poszczególne miesiące 2020 r., najwięcej bezrobotnych zarejestrowano w:

 • grudniu – 1046,4 tys.,
 • lipcu – 1029,5 tys.,
 • sierpniu – 1028,0 tys.

 

Osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy w 2020 roku

 

Szczególnie ważnym zadaniem ze strony instytucji rynku pracy jest przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobocia, czyli trwającemu powyżej 12 miesięcy. Skutki długotrwałego bezrobocia dotykają nie tylko osoby, które nie mogą znaleźć pracy, ale często również ich rodziny, otoczenie. Bezrobotni mają obniżone poczucie własnej wartości, coraz trudniej im powrócić na ścieżkę zawodową, co może dodatkowo prowadzić do różnego rodzaju chorób, depresji, problemów rodzinnych, nadużywania alkoholu itp.

 

Zgodnie z danymi GUS, liczba długotrwale bezrobotnych pod koniec IV kwartału wyniosła 415,5 tys. osób i stanowiła 39,7% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba ta zwiększyła się o 86,6 tys. (26,3%) w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

 

Ponadto:

 • 7,6% bezrobotnych – to były osoby szukające zatrudnienia krótko, czyli do 1 miesiąca,
 • 16,3% bezrobotnych – szukało praco od 1 do 3 miesięcy,
 • 15,4% bezrobotnych – było zarejestrowanych w urzędzie od 3 do 6 miesięcy.

 

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia w I-IV kwartale 2020 roku

 

Osoby z jakim wykształceniem najczęściej dotyka bezrobocie? Na 1046,4 bezrobotnych pod koniec IV kwartału 2020 r.:

 • 274,7 tys. miało wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub niepełne podstawowe,
 • 260,3 tys. miało wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe,
 • 231,5 tys. miało wykształcenie średnie zawodowe,
 • 154,1 tys. miały wykształcenie wyższe,
 • 125,9 tys. miało wykształcenie średnie ogólnokształcące.

 

Na przestrzeni wszystkich czterech kwartałów 2020 r. najwięcej było bezrobotnych z wykształceniem podstawowym, niepełnym podstawowym, gimnazjalnym.

 

Bezrobocie w Polsce a staż pracy w I-IV kwartale 2020 roku

 

Czy duże doświadczenie na stanowisku zmniejsza ryzyko utraty pracy? Na koniec IV kwartału 2020 r. stosunek między stażem pracy a liczbą osób bezrobotnych wyglądał następująco:

 • 268,7 tys. bezrobotnych – osoby o stażu 1-5 lat,
 • 211,6 tys. bezrobotnych – osoby o stażu do roku,
 • 163,6 tys. bezrobotnych – osoby o stażu 3-10 lat,
 • 155,9 tys. bezrobotnych – osoby o stażu 10-20 lat,
 • 130,5 tys. bezrobotnych – osoby bez stażu pracy,
 • 84,4 tys.bezrobotnych – osoby o stażu 20-30 lat,
 • 31,8 tys. bezrobotnych – osoby o stażu powyżej 30 lat.

 

W ciągu czterech kwartałów 2020 r. najliczniejszą grupę tworzyły osoby o stażu pracy od roku do 5 lat.

 

Przeczytaj także: