Bezrobocie w listopadzie 2017 r. bez zmian 2017-12-14

Stopa bezrobocia w listopadzie 2017 roku wyniosła 6,6 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To najlepszy wynik naszego rynku pracy od stycznia 1991 roku.


Stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu z październikiem, ale w ujęciu rocznym spadła o 1,6 pkt. proc. - w listopadzie 2016 roku kształtowała się na poziomie 8,2 proc.


„Spadek bezrobocia w listopadzie jest zjawiskiem rzadkim i począwszy od 1990 r., czyli na przestrzeni 28 lat, spadek bezrobocia w tym miesiącu odnotowano tylko 3 razy: w 1994 r. 2006 i 2007 r., ale wówczas liczba bezrobotnych była znacznie wyższa niż obecnie”, czytamy w komunikacie resortu pracy.


Na dzień 30 listopada w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,06 mln bezrobotnych. To o 0,5 tys. (0,05 proc.) mniej niż w październiku.


W listopadzie stopa bezrobocia obniżyła się – w porównaniu z danym GUS za październik - w trzech województwach: dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim. Spadek wyniósł w każdym z nich 0,1 pkt. proc. W dziewięciu kolejnych pozostała bez zmian, a w pozostałych czterech - lubelskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim - wzrosła o 0,1 pkt. proc.


Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w województwie wielkopolskim - 3,7 proc. Najwyższa została z kolei odnotowania w warmińsko-mazurskim (11,6 proc.). W siedmiu województwach bezrobocie jest niższe od średniej dla kraju.

 

Stopa bezrobocia wg województw (listopad 2017)

Województwo

Stopa bezrobocia (proc.)

Zmiana (pkt. proc.) w porównaniu z danymi GUS za październik 2017

Wielkopolskie

3,7

-0,1

Śląskie

5,2

0

Małopolskie

5,3

0

Pomorskie

5,5

0

Mazowieckie

5,6

0

Dolnośląskie

5,7

-0,1

Lubuskie

6,5

0

Łódzkie

6,7

-0,1

Opolskie

7

0,1

Podlaskie

8,5

0

Lubelskie

8,6

0,1

Zachodniopomorskie

8,6

0

Świętokrzyskie

8,7

0,1

Podkarpackie

9,6

0,1

Kujawsko-pomorskie

9,8

0

Warmińsko-mazurskie

11,6

0

Źródło: dane MRPiPS/opracowanie własne

 

Pracodawcy zgłosili w listopadzie 2017 roku do urzędów pracy 128,3 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co stanowi liczbę o prawie (16,2 proc.) wyższą niż 12 miesięcy wcześniej oraz o  o 39,9 tys. (45,2 proc.) wyższą niż w listopadzie 2015 r. Najwięcej pracowników poszukiwano w największych województwach: mazowieckim, śląskim i łódzkim. Najmniej zaś w podlaskim i świętokrzyskim.

Przeczytaj także:

Skomentuj