Co to jest spółka joint venture?

2019-07-16

Joint venture - co to jest?

 

Czym jest joint venture? Definicja z Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN określa to pojęcie jako: „współpracę przedsiębiorstw krajowych z partnerami zagranicznymi”.

 

Z kolei charakterystyka spółki joint venture, prezentowana w literaturze tematu jest już bardziej rozbudowana. Tutaj określenie joint venture (JV), tłumaczone jako wspólne przedsięwzięcie, przypisuje się przedsiębiorstwu utworzonemu z minimum dwóch niezależnych firm po to, by wspólnie mogły realizować konkretny cel. Niektóre definicje trzymają się formuły, iż jest joint venture to połączenie firmy krajowej z przedsiębiorstwem z innego państwa, z kolei część opracowań wyróżnia takie połączenie jako jedną z opcji (między spółkami, których zagraniczni partnerzy rozpoczynają działalność na zupełnie obcym terenie lub między partnerami z tego samego kraju).

 

Spółki joint venture - korzyści

 

Dlaczego firmy decydują się na taki rodzaj współpracy? Załóżmy, że jedno przedsiębiorstwo specjalizuje się w jakiejś szczególnej dziedzinie rynku. Posiada odpowiednie zasoby pieniężne, znajomość branży, know how itd. W ramach rozwoju planuje zdobyć kolejną gałąź rynku. Jednak profil jego działalności nie jest wystarczający. Aby uzupełnić braki, szuka więc innego przedsiębiorstwa, posiadająca odpowiednie zasoby (branżowe, wiedzowe, kapitał, know-how itd.). Przedsiębiorstwa, działając wspólnie, mają większe szanse na sukces, niż w przypadku gdyby każde z nich osobno musiało rozwijać działy wypełniające luki w inwestycji. Równolegle idzie za tym oszczędność finansowa, dostęp do nowych rozwiązań, informacji.

 

Przedsiębiorstwa przystępujące do spółki joint venture mają też okazję dostać się na nowe rynki. Firma jest wprowadzana do nowego państwa przez krajową organizację. Dzięki takiej procedurze zdecydowanie łatwiej rozpocząć funkcjonowanie na obcym rynku.

 

Oczywiście taka forma współpracy ma także swoje minusy. Przede wszystkim, jeśli stosunek udziałów w partnerskich spółkach jest wyrównany, to firmy narażają się na brak jednomyślności, próby przeforsowania różnych strategii. Istnieje także zagrożenie, iż jedna firma będzie próbowała przejąć inne.

 

Przedsiębiorstwa, dokonując połączenia w postaci JV, dużo ryzykują. Wprowadzają (choć nie jest to wymóg) zewnętrzne firmy we własne tajemnice handlowe. Inwestując w zagraniczne przedsięwzięcie, nie mają też pełnej kontroli nad tym, co dzieje się w obcym kraju. Trudniej być na bieżąco ze wszystkimi sprawami. Dlatego bardzo ważne jest, by umiejętnie dobierać partnerów biznesowych i dokładnie weryfikować umowy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj