Wybrana kategoria

Coaching managerski – jak być dobrym managerem?

2019-10-21

Umiejętności i kompetencje managerów


Zawód managera, choć kusi pewnym prestiżem i dobrymi zarobkami, nie jest łatwą profesją. Spełnianie wyśrubowanych wymagań, gdy wciąż goni czas, piętrzą się problemy i dodatkowo podupada team spirit, wymagają sporych umiejętności. Aby rozwinąć swoje kompetencje managerskie, wiele osób na tym trudnym stanowisku decyduje się na coaching.

 

Cechy dobrego kierownika

 

Na początku warto zastanowić się, jaki jest dobry manager. Przede wszystkim zaangażowany i skuteczny. Musi nie tylko posiadać twarde kompetencje i wiedzę z obszaru, w którym działa firma, powinien też mieć nadzwyczaj dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne. W tej pracy odgrywają one szczególną rolę.

Cechy dobrego lidera to też empatia, umiejętność słuchania i reagowania na potrzeby pracowników. Rola kierownika w organizacji nie ogranicza się jedynie do kontrolowania efektów pracy podwładnych. Manager, który wie, jak motywować zespół, dba o dobrą atmosferę, docenia sukcesy, ale też konstruktywnie krytykuje błędy, będzie osiągał dobre wyniki.

Umiejętności managerskie są zatem dość złożonym zbiorem. Poprzez coaching można rozwijać te z nich, które wydają się dla danej osoby najistotniejsze i są najbardziej przydatne w organizacji.

 

Coaching kompetencyjny dla managerów


Istota coachingu to właściwie wspieranie, towarzyszenie w dążeniu do wyznaczonych celów. Te nie zostają odgórnie narzucone, a wynikają z potrzeby managera. Mogą dotyczyć obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania, delegowania zadań, udzielania feedbacku, ale też planowania czy priorytetyzacji zadań.

Coach nie daje gotowych rozwiązań. W zamian inspiruje, motywuje i zachęca do działania. W jego relacji z managerem bardzo ważne jest obopólne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, ale też odpowiedzialności. Pracownik musi być pewny, że informacje, które omawiane są podczas sesji, nie trafią do przełożonych czy podwładnych. Nie może bać się pokazać swoich słabości.

Cały proces coachingu trwa zwykle kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz, dwa razy w miesiącu, choć oczywiście zasady ustalane są indywidualnie. Ten czas jest niezbędny m.in. po to, by manager miał możliwość wprowadzenia zmian w swoje działania. Daje też sposobność do obserwacji efektów poszczególnych kroków. Taki długotrwały proces może być skuteczniejszy niż jednorazowe szkolenie. Pomiędzy kolejnymi sesjami często pojawiają się nieoczekiwane problemy, przeszkody czy szanse, które warto wziąć pod uwagę w doskonaleniu zawodowym.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj