Lista stanowisk - Coach

Polecane oferty - Edukacja / Nauka / Szkolenia

Coach

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Coach to słowo pochodzące z języka angielskiego i oznaczające trenera. W charakterystyce tego zawodu moglibyśmy użyć tego słowa, dodając jednak słówko 'personalny'. Coach ma bowiem wspierać klienta w jego drodze do kariery, rozwoju zawodowego. Jest więc osobą, łączącą w sobie cechy dobrego psychologa, doradcy zawodowego, a nawet personalnego, gdyż celem osiągnięcia zamierzonego efektu może on wkraczać także w sferę prywatną klienta. Celem coacha jest zmotywowanie klienta i zdopingowanie go do osiągania sukcesów na ścieżce samodoskonalenia zawodowego i pięcia się po szczeblach kariery. Jeśli osoba zatrudniona w tym charakterze odkryje, na podstawie posiadanej wiedzy, doświadczenia i znajomości klienta, problem, który stoi na drodze do jego rozwoju zawodowego i personalnego ma pomóc klientowi zwalczyć, lub zniwelować tenże, co sprawia, że coach jest także swego rodzaju terapeutą. To, co odróżnia coacha od wcześniej wspomnianych profesji, to nastawienie na osiągnięcie konkretnego, wymiernego celu, związanego z życiem zawodowym.


WYMAGANIA

Specyficzny charakter zawodu wymusza od osób, zainteresowanych jego podjęciem specyficznych cech personalnych – odpowiedzialności, zaangażowania w rozwiązywaniu problemów klienta, nastawienia na jego najwyższe dobro i głębokiej motywacji do osiągania zamierzonych celów. Droga do zawodu prowadzi przez liczne szkolenia i kursy, oferowane przez niezależne placówki, jednak preferowanymi zleceniobiorcami są osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni, na kierunku ekonomicznym, lub psychologii, psychologii biznesu, etc. Zdolność pracy bezpośrednio z klientem, umiejętność cierpliwego słuchania i wyciągania konstruktywnych wniosków, oraz wieloletnie doświadczenie w branży jest tutaj niezwykle istotne.


WARUNKI PRACY

Praca coacha łączy w sobie cechy wielu innych zawodów, nie jest ograniczona do jednego miejsca i określonego czasu. Każde nowe zlecenie niesie za sobą nowe wyzwania i obowiązki.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Coach jest przeważnie zatrudniany na indywidualne zlecenie, a więc wykonuje pracę w charakterze wolnego strzelca, freelancera.


ZAROBKI

Zarobki w tym zawodzie są niezwykle trudne do oszacowania i mogą być bardzo nieregularne. Z pewnością coaching nie jest usługą tanią, jednak jej koszt jest uzależniony od konkretnych czynników, oraz czasu trwania współpracy.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Edukacja / Nauka / Szkolenia