Czy studia wliczają się do lat pracy - studia dzienne i zaoczne, wymiar urlopu

2018-12-06

Studia a lata pracy


Staż pracy to istotna kwestia w obszarze uprawnień pracowniczych. W określeniu stażu pracy, a co za tym idzie, dni urlopowych mogą pomóc ukończone studia. Nauka na uczelni wprawdzie nie jest pracą, niemniej jednak jest to także duży wysiłek dla twojego mózgu, który jest w fazie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej.

Niejednokrotnie wiele osób stara się łączyć studia z pracą. Jeżeli są to studia w trybie zaocznym, to jest to do pogodzenia. Niestety, może nie być to możliwe w przypadku niektórych dziennych kierunków.  W związku z tym, że studia czasem w pewien sposób ograniczają możliwości podjęcia pracy zarobkowej, wliczane są do stażu pracy, a tym samym do wymiaru urlopowego.

Czy liceum wlicza się do lat pracy? Co z technikum, szkołą zawodową, policealną? Do urlopu i stażu zawodowego wliczają się wszystkie szkoły, które są ukończone! Za każdy rodzaj szkoły przysługuje określony czas wliczany do stażu i urlopu:


    • 3 lata po szkole zawodowej
    • 5 lat po szkole średniej zawodowej
    • 4 lata po szkole średniej ogólnokształcącej
    • 6 lat po szkole policealnej
    • 8 lat po studiach.

Uwaga! Okresy te nie sumują się. Wlicza się najkorzystniejsza opcja. Czyli jeśli skończyłeś liceum ogólnokształcące i studia wyższe, nie uzyskasz stażu pracy i wyższego urlopu na zasadzie 4+8=12. Zyskasz za to 8 lat na początku drogi zawodowej.

Nawet jeśli pracowałeś na umowę o pracę w trakcie studiów i tak lepszą opcją jest przyjęcie stażu przysługującego po ukończeniu studiów. Zyskujesz 8 lat, zamiast 5, czy 3, które przepracowałeś. Okresy te nie liczą się też podwójnie. Czyli nie można zsumować 3 lat pracy w trakcie studiów z 8 latami za ukończone studia.

 

Czy studia wliczają się do lat pracy?


Określając staż pracy, studia mogą okazać się pomocne, ponieważ wliczają się do stażu pracy. Trzeba jednak pamiętać, że wliczane są tylko ukończone okresy nauki, potwierdzone dyplomem. Oznacza to, że jeśli masz na koncie zaliczone studia magisterskie, zyskujesz 8 lat do stażu pracy i tym samym przybliżasz się do dłuższego wymiaru urlopu. Jeśli jesteś absolwentem 5-letnich studiów, to rozpoczynając pracę zawodową, na start wlicza się 8 lat do stażu urlopowego. Oznacza to, że wystarczy, abyś przepracował kolejne 2 lata i zyskasz uprawnienia do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, który wynosi 26 dni.

Istnieje także silna zależność pomiędzy studiami a emeryturą. Zatem, czy studia wliczają się do emerytury? 5-letni okres studiów wlicza się do emerytury pod warunkiem, że przepracujesz jeszcze 15 lat. Pamiętaj, że studia muszą być ukończone, czyli musisz otrzymać dyplom.

A co ze stażem? Czy staż wlicza się do lat pracy? Jeżeli odbyłeś staż z urzędu pracy, w którym wcześniej zarejestrowałeś się jako osoba bezrobotna, to zgodnie z art. 79  ustawy o promocji zatrudnienia, okres:
- pobierania zasiłku dla bezrobotnych
- stypendium przyznanego na okres szkolenia, stażu oraz z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych
podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.
Nadmienić należy, że powyższe okresy nie są wliczanie do okresu zatrudnienia, od którego zależne jest nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. W związku z tym staż a lata pracy są kolejną bardzo ważną kwestią.

 

Czy studia zaoczne liczą się do lat pracy?


Jeśli chodzi o staż pracy szkoła zawodowa, średnia zawodowa, ogólnokształcąca, policealna, oraz wyższa są do niego wliczane. Jeżeli z kolei chodzi o studia zaoczne a staż pracy, zasada jest taka sama jak w przypadku studiów dziennych. Oznacza to, że osoba, która ukończyła studia w trybie zaocznym, na start otrzymuje 8 lat stażu po studiach i tym samym 20 dni urlopu rozpoczynając pracę zawodową.

 

Wymiar urlopu po studiach


Ilość dni urlopu po studiach to 20 dni wolnych w ciągu roku. Taka sytuacja utrzymuje się, gdy staż pracy nie przekracza 10 lat. Kończąc studia, masz już 8 lat.  Zależność na linii studia a urlop jest bardzo duża. Warto wiedzieć, jakie zyskujesz prawa po ich ukończeniu. Wystarczy, że przepracujesz jeszcze 2 lata i zyskujesz 26 dni urlopu. Tyle bowiem przysługuje osobom, których staż pracy wynosi więcej niż 10 lat. Teraz już masz pewność, ile dni urlopu po studiach zyskujesz za samo ich ukończenie.

Już wiesz, ile urlopu po studiach masz zapisane na swoim koncie. Teraz kwestia jego wykorzystania. Zaczynając pierwszą pracę po studiach, w pierwszym roku zatrudniania dni wolne będą Ci przysługiwać proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Czyli za każdy przepracowany miesiąc otrzymasz 1/12 z 20 dni urlopu. Zwiększanie dni urlopu do 26 w skali roku, następuje automatycznie po uzyskaniu 10-letniego stażu pracy.


Przeczytaj także:

Skomentuj