CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2014 r. 2013-11-19

Firmom, które decydują się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych przysługuje (w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. Dofinansowanie ma na celu aktywizacje zatrudnienia i stanowi rekompensatę dla pracodawcy w związku z możliwymi zwiększonymi kosztami.

Rząd przyjął projekt resortu finansów o zmianach w związku z realizacją tzw. ustawy  okołobudżetowej. Przekształcenia dotyczą również sposobu dotowania przez PFRON przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Obszar zmian związany jest z uniezależnienia wysokości dofinansowania do wynagrodzenia od kwoty minimalnej płacy. Zaproponowane stawki, to 480 PLN, 960 PLN oraz 1 920 PLN. Wypłata będzie zwiększona o 640 PLN dla niewidomych oraz dla tych, którzy mają orzeczoną np. chorobę psychiczną lub zaburzenie rozwojowe.

Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych przysługuje pracodawcom, którzy m.in. prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, osiągnęli co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych oraz nie posiadają zaległości w zobowiązaniach względem PFRON. Aby pracodawca mógł otrzymać dodatkowe środki musi ściśle przestrzegać zasad rejestracji oraz procedur.

Dodatek nie przewidziany jest dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowa o dzieło lub umowa zlecenie lub ich pracownicy mają lekki albo umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają gwarancję prawa do emerytury lub wypłata wynagrodzenia dla nich jest przewidziana ze środków publicznych.

 

Opisywane zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.

Przeczytaj także:

Skomentuj